Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење

Стручни назив: Мастер преводилац

Студијски програм 2021
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

Студијски програм 2015
Структура студијског програма
Спецификација предмета

Врх стране