Жиро-рачун факултета

Број жиро рачуна Филозофског факултета: 840-1712666-26
Број модела: 97

Позив на број
Одсек за српски језик и лигвистику: 9501
Одсек за српску књижевности језик: 9202
Одсек за компаративну књижевност: 8903
Одсек за англистику: 8604
Одсек за германистику: 8305
Одсек за славистику: 8006
Одсек за романистику: 7707
Одсек за хунгарологију: 7408
Одсек за словакистику: 7109
Одсек за румунистику: 6810
Одсек за русинистику: 6511
Одсек за историју: 6212
Одсек за педагогију: 5913
Одсек за психологију: 5614
Одсек за социологију (уплата и за групу Социјални рад): 5315
Одсек за филозофију: 5016
Одсек за медијске студије: 4418

Врх стране