Обрасци за пријаву докторске дисертације (докторске студије)

Образац за изборне предмете и саветника (потенцијалног ментора)
Образац Захтева за вредновање ваннаставних активности

Пријава теме за израду докторске дисертације
Лични подаци кандидата за израду докторске дисертације
Сагласност ментора
Извештај о оцени подобости кандидата, теме и ментора за израду док. дисертације
Наслов рада
Кључна документацијска информација
Извештај о оцени докторске дисертације
Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији
Извештај декана приликом промоције кандидата за доктора наука
Извештај ментора приликом промоције кандидата за доктора наука

ВАЖНО:
Моле се докторанди и ментори да се приликом навођења библиографских јединица воде моделом Годишњака Филозофског факултета. Уколико не буде  испоштован  наведени модел, предата документација ће се сматрати непотпуном и предлог теме или извештај се неће ни разматрати на седници Већа докторских студија.  
Моле се докторанти да при предаји докторске дисертације (у штампаној и електронској форми, у пдф или зип формату), посебно обрате пажњу на насловну страну (образац 5) и кључну документацијску информацију (образац 5а), које прописује члан 20 Правила докторских студија Универзитета у Новом Саду. Непотпуна документација биће враћена кандидатима, што ће успорити процес одбране тезе.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/293/IMG_6427.JPG
Врх стране