Пројекти

Николија Ракочевић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације01.01.2019.

Белопавловић Радомир "World Congress of Cognitive and Behavioural Therapies 2019", Берлин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације30.08.2019.

Јована Милутиновић, Утврђивање потреба за базичном додатном обуком наставника Универзитета у новом Саду са циљем развоја...

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.07.2019.

Срби у Босни и Херцеговини од 1463. до 1918, Микавица Дејан, решење број: 142-451-2457/2019-03

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације19.07.2019.

Употреба матерњег језика на друштвеним мрежама као фактор утицаја на етнолингвистичку виталност Мађара Сабина Халупка Решетар

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације19.07.2019.

Централна аудио-библиотека Универзитета у Новом Саду (ЦАБУНС) - Маја Марковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације21.07.2016.

Слободан Бјелица - "Историјске основе аутономије Војводине" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Марко Шкорић - "Културно наслеђе и идентитет у контексту модернизацијских процеса и социокултурних и технолошких промена" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Момир Самарџић - "Култура сећања на Војвођанском простору од 19. до 21. века" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Ђура Харди - "Интеракција култура, привредни токови и социјалне структуре на тлу Војводине као историјски процес дугог трајања (од Антике до 16 века)" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

DIGITALNE MEDIJSKE TEHNOLOGIJE I DRUŠTVENO OBRAZOVNE PROMENE 47020

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

ZNAČAJ PARTICIPACIJE U DRUŠTVENIM MREŽAMA ZA PRILAGOĐAVANJE EVROINTEGRACIJSKIM PROCESIMA 179037

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

KVALITET OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI 179010

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

EFEKTI EGZISTENCIJALNE NESIGURNOSTI NA POJEDINCA I PORODICU U SRBIJI 179022

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

DISKURSI MANJINSKIH JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE U JUGOISTOČNOJ I SREDNJOJ EVROPI 178017

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

PEDAGOŠKI PLURALIZAM KAO OSNOVA STRATEGIJA OBRAZOVANJA 179036

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

NASLEDNI, SREDINSKI I PSIHOLOŠKI ČINIOCI MENTALNOG ZDRAVLJA 179006

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

PROMENE U DRUŠTVENOJ STRUKTURI I POKRETLJIVOSTI KAO ČINIOCI EVROPSKIH INTEGRACIJA RS, SA POSEBNIM OSVRTOM NA APV 179053

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

STANDARDNI SRPSKI JEZIK: SINTAKSIČKA SEMANTIČKA I I PRAGMATIČKA ISTRAŽIVANJA 178004

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

ASPEKTI IDENTITETA I NJIHOVO OBLIKOVANJE U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI 178005

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

ISTORIJA SRPSKOG JEZIKA 178001

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

NASTAVA FILOZOFIJE U SRPSKIM GIMNAZIJAMA VPJVODINE U MEĐURATNOM PERIODU 179007

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 178002

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

VOVOĐANSKI PROSTOR U KONTEKSTU EVROPSKE ISTORIJE 177002

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.
Врх стране