Продужен рок за пријаву - Једанаести међународни интердисциплинарни симпозијум СУСРЕТ КУЛТУРА, 1. децембар 2020.

Време15. јун 2020. 09:00

Једанаести међународни интердисциплинарни симпозијум
СУСРЕТ КУЛТУРА

1. децембар 2020.

Позив за пријаву

Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду организује Једанаести међународни интердисциплинарни симпозијум СУСРЕТ КУЛТУРА који ће се одржати 1. децембра 2020. на Филозофском факултету у Новом Саду. Као и до сада, циљ нашег скупа јесте окупљање домаћих и страних научника и стручњака из различитих друштвено-хуманистичких области ради размене искустава и идеја, подстицања и промовисања интеркултуралног и интердисциплинарног дијалога и развијања међународне мреже научника кроз презентовање резултата интердисциплинарних истраживања из области друштвених и хуманистичких наука и дискусије о њима. Будући да је у истраживањима такве врсте неопходно узимати у обзир различите друштвено-политичке, психолошке, културне и друге контексте, оквирне теме симпозијума су:

 • односи појединаца и група дефинисани културним контекстом;
 • формирање појединаца и група унутар дате културе (идентитет, интеркултуралност и мултикултуралност);
 • однос културе и појединих друштвених система (образовање, стваралаштво, медији);
 • језик и књижевност као културни феномени;
 • локално и глобално у култури;
 • информационо-комуникационе технологије у друштвено-хуманистичким наукама;
 • историја и култура – контексти и прожимања;
 • семантика, култура и когниција;
 • култура, појединац, друштво;
 • културни контексти у настави страног језика;
 • социјални рад и социјална политика.

Пријаву за скуп можете попунити овде. Рок за пријаву је продужен, апстракт је могуће пријавити најкасније до 15. јуна 2020. године. Све накнадно пристигле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекујемо радове из науке о језику, науке о књижевности, историје, психологије, педагогије, филозофије, социологије и журналистике.

Видимо се у Новом Саду!

Организациони одбор
Једанаестог међународног интердисциплинарног симпозијума
СУСРЕТ КУЛТУРА

Филозофски факултет
Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад, Србија
susret.kultura@ff.uns.ac.rs

Слике

 • /uploads/attachment/najava/109/susret_kultura_poziv_m.jpg
Врх стране