15ЕЈЕЈ64 - Варијетети енглеског језика

Спецификација предмета
НазивВаријетети енглеског језика
Акроним15ЕЈЕЈ64
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са статусом енглеског језика у свету данас и појединим особинама дијалеката, социолеката и регистара енглеског језика.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су научили особине дијалеката енглеског језика, умеју да препознају и разумеју говорнике из различитих држава. Упознати су са статусом енглеског језика у свету, као и са стандардима који су кључни за наставу енглеског језика као страног. Умеју да анализирају текстове различитих регистара и да успешно примене стечено знање у активној употреби језика. Развили су језичку осетљивост према различитим етничким и старосним групама, као и према разликама у половима и њеној манифестацији у језику.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМеђународни енглески, стандардни језик, светски енглески и настава енглеског језика као страног. Историјат ширења енглеског језика са Британског острвља. Дијалекти (британски, шкотски, велшки, ирски, амерички, канадски, аустралијски, новозеландски, јужноафрички), пиџини, креоли. Говорени и писани језик. Социолекти: условљеност узрастом, полом, етничком припадношћу, занимањем. Политичка коректност. Дискурс медија: новине, часописи. Дискурс интернета.
  Садржај практичне наставеКритичко читање чланака и поглавља из књига. Рад са дијалекатским атласима. Слушање аудио материјала. Анализа аутентичких текстова.
  Литература
  1. Bauer, L. 2003. An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  2. Crystal, D. 1995. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
  3. Freeborn, D. et al. 1993. Varieties of English. Houndmills: Macmillan.
  4. Radić-Bojanić, B.. Topalov, J. 2011. Varieties of English. An Activitiy Book for Students. Novi Sad: Filozofski fakultet.
  5. Svartvik, J. and Leech, G. 2006. English – One Tongue, Many Voices. Houndmills: Palgrave Macmillan.
  6. Thorne, S. 2008. Mastering Advanced English Language. Houndmills: Palgrave.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања. Вежбе: слушање материјала, рад са дијалекатским атласима. Усмене вежбе: индивидуални рад, рад у пару, рад у групама. Праћење напретка.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари20
  Врх стране