14ПСПСО10 - Напредна статистика

Спецификација предмета
НазивНапредна статистика
Акроним14ПСПСО10
Студијски програмПсихологија
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаДа би студент похађао курс потребно је да је претходно похађао курс Увод у статистику (14ПСПСО04).Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаа) Упознавање студената - са сложенијим статистичким појмовима, конструктима и операторима који се користе на студијама психологије - са комплексним статистичким начином мишљења неопходним за разумевање психичких појава и процеса б) Оспособљавање студената: - за одабир метода статистичке анализе - за употребу рачунарских програма у статистичким анализама података - за пуно разумевање релација међу варијаблама у вишедимензионом простору као претпоставке за изучавање мултиваријатне анализе
  Исходи учења (стечена знања)Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: - одабере одговарајуће статистичке методе за истраживачке нацрте који се користе у психолошким истраживањима, а који укључују већи број варијабли и/или вишекратна мерења - обави унос у рачунар података мерења типичних психолошких варијабли и прилагоди их (конверзијом, трансформацијом и сл.) одговарајућем моделу анализе - примени одговарајући програм за статистичке анализе - интерпретира резултате добијене статистичким анализама
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI Jеднострука регресиона анализа; II Специјални проблеми корелације између варијабли; III Вишеструка регресиона анализа; IV Једносмерна анализа варијансе; V Вишесмерна анализа варијансе; VI Анализа варијансе са поновљеним мерењима; VII Експлоративна анализа (визуализација); VIII Одабир метода обраде (статистички саветници)
  Садржај практичне наставеСпровођење статистичких анализа у одговарајућим рачунарским програмима и интерпретација резултата
  Литература
  1. Petz, B. (2004). Основне статистичке методе за нематематичаре. Јастребарско: Наклада Слап. (стр. 299-354)
  2. Guilford, J.P. (1968). Основи педагошке и психолошке статистике. Београд: Савремена администрација. (поглавља 13-16, стр. 238-384)
  3. Допунска литература: StatSoft, Inc. (2007). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари
  Врх стране