Запослени

Редовни професор
•    проф. др Адам Светлик
•    проф. др Ана Макишова

Доцент
•    доц. др Марина Шимак Спевакова
•    доц. др Јасна Ухларик
•    доц. др Даниела Марчок

Асистент са докторатом
•    др Зузана Тирова

Лектор странац
•    Елеонора Звалена

Врх стране