Запослени

Редовни професор
•    проф. др Дојчил Војводић

Ванредни професор
•    проф. др Марија Стефановић

Доцент
•    доц. др Анжела Прохорова
•    доц. др Драгана Поповић
•    доц. др Наташа Ајџановић
•    доц. др Маја Крстић
•    доц. др Мелина Панаотовић

Асистент
•    ас. Лазар Милентијевић
•    ас. Милорад Миљаковић
•    ас. Тијана Балек

Виши лектор
•    Ирена Суботић
•    Дарја Војводић

Лектор
•    Наташа Козомора

Страни лектор
•    Милош Валигурски
•    Јелизавета Гусева

 

Врх стране