Запослени

Редовни професор
•    проф. др Бојана Стојановић-Пантовић
•    проф. др Гордана Покрајац
•    проф. др Владимир Гвозден

Ванредни професор
•    проф. др Павле Ботић
•    проф. др Соња Веселиновић

Доцент
•    доц. др Стеван Брадић
•    доц. др Маја Медан Орсић
•    доц. др Кристина Стевановић

Асистент
•    ас. Бранислав Живановић

 

Врх стране