Цeнтaр зa бихejвиoрaлну гeнeтику

Центар за бихејвиоралну генетику (ЦБГ) тренутно представља једини центар у Србији који се бави научно-истраживачким радом у области бихејвиоралне генетике. ЦБГ је основан 2013. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Тим ЦБГ-а чине наставници и сарадници Одсека за психологију Филозофског факултета и Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду тј. доктори психолошких и медицинских наука са дугогодишњим искуством у пракси и научно-истраживачком раду. Поред њих, у тиму су и студенти различитих нивоа студија који имају прилику да кроз волонтирање у ЦБГ-у стекну корисна знања и драгоцено искуство у сарадњи са искуснијим колегама.

Циљ оснивања ЦБГ-а је спровођење близаначке студије тј. истраживања на паровима близанаца (једнојајчаним и двојајчаним), како би се дошло до јаснијих сазнања о ефектима срединских (породица, начин живота, исхрана, итд.) и генетских фактора (ДНК), као и њихове интеракције, на развој и формирање особина личности, интелигенције и других психолошких и физиолошких карактеристика.

Поред научног рада, ЦБГ негује и примењени аспект психологије и медицине. У том смеру, активности ЦБГ-а су проширене на неколико области. Међу њима су едукација за родитеље који очекују и који имају близанце, пружање едукације http://www.blizanci.rs/statskola.php и услуга осмишљавања методологије, спровођења истраживања и статистичке обраде података http://www.blizanci.rs/obrada.php, као и рад на популаризацији науке у виду промоције на фестивалима науке, ноћи истраживача, TEDx конференцијама и слично.

Више о активностима ЦБГ-а можете видети на www.blizanci.rs.

Врх стране