Социјални рад

Услови за упис на Мастер академске студије социјалног рада су дефинисани конкурсом за упис кандидата и Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет у Новом Саду. У прву годину Мастер академских студија социјалног рада могу се уписати кандидати који су основне академске студије социјалног рада по акредитованом студијском програму у трајању од четири године, односно 240 ЕСПБ. Студенти који су завршили основне академске студије из сродних области и тиме стекли 240 ЕСПБ, могу се уписати на мастер академске студије социјалног рада након полагања диференцијалних испита. Број и вредност диференцијалних испита одређује комисија коју формира продекан за наставу и он зависи од врсте и броја предмета на основним студијама које је студент завршио, а које су у складу са основним академским студијама социјалног рада. Под сродним областима се подразумевају: социологија, психологија, андрагогија и педагогија.

Врх стране