Raspored polaganja

DRUGI UPISNI ROK - RASPORED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA
ZA UPIS U
I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

5. septembar 2019. u 9:00

STUDIJSKI PROGRAM

UČIONICA

SRPSKA FILOLOGIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

325/3

SRPSKA FILOLOGIJA U KONTAKTU SA SLOVAČKOM /MAĐARSKOM FILOLOGIJOM

/

SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK

339/3

KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST SA TEORIJOM KNJIŽEVNOSTI

308/3

MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

322/3

SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

247/2

RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

/

RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

/

NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

207/2

 

6. septembar 2019. u 9:00

 

STUDIJSKI PROGRAM

UČIONICA

ISTORIJA

301/3

SOCIOLOGIJA

340/3

FILOZOFIJA

313/3

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGIM ROMANSKIM JEZIKOM  I KULTUROM

271/2

RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

221/2

SVI KANDIDATI DUŽNI SU DA SA SOBOM PONESU VAŽEĆU LIČNU ISPRAVU SA FOTOGRAFIJOM
(LIČNA KARTA, PASOŠ)!!!

Vrh strane