Rusinski jezik i književnost

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Milivoj Alanović, vd. šefa Odseka
Zamenik šefa: prof. dr Janko Ramač
Kabinet Odseka za rusinistiku: M11
E-mail: rusinski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 91

Vrh strane