Oglasna tabla

04.10.2019. - Odbrana završnog rada

Ina Madžar, studentkinja OAS Pedagogije brani završni rad sa temom:

Uloga škole u formiranju ekološke svesti, u utorak,  8.10 u 13.30, u kab. 100/I

pred komisijom:
prof. dr Olivera Gajić, predsednik Komisije
doc dr Borka Malčić
prof. dr Milica Andevski, mentor

11.12.2018. - Odbrana završnog rada

Anita Skenderović, student OAS Pedagogije, brani završni rad na temu:

Uloga informaciono-komunikacione tehnologije u svakodnevici mladih, u  ponedeljak, 17.12.2018.  u 15.30, kab. 100

pred komisijom:
prof. dr Olivera Gajić, predsednik komisije
doc. dr Biljana Lungulov, član
prof. dr Milica Andevski, mentor

Vrh strane