Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Kontakt informacije
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52

 

Vrh strane