Produžen rok za prijavu - Jedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA, 1. decembar 2020.

Vreme 15. jun 2020. 09:00

Jedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum
SUSRET KULTURA

1. decembar 2020.

Poziv za prijavu

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Jedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA koji će se održati 1. decembra 2020. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kao i do sada, cilj našeg skupa jeste okupljanje domaćih i stranih naučnika i stručnjaka iz različitih društveno-humanističkih oblasti radi razmene iskustava i ideja, podsticanja i promovisanja interkulturalnog i interdisciplinarnog dijaloga i razvijanja međunarodne mreže naučnika kroz prezentovanje rezultata interdisciplinarnih istraživanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka i diskusije o njima. Budući da je u istraživanjima takve vrste neophodno uzimati u obzir različite društveno-političke, psihološke, kulturne i druge kontekste, okvirne teme simpozijuma su:

 • odnosi pojedinaca i grupa definisani kulturnim kontekstom;
 • formiranje pojedinaca i grupa unutar date kulture (identitet, interkulturalnost i multikulturalnost);
 • odnos kulture i pojedinih društvenih sistema (obrazovanje, stvaralaštvo, mediji);
 • jezik i književnost kao kulturni fenomeni;
 • lokalno i globalno u kulturi;
 • informaciono-komunikacione tehnologije u društveno-humanističkim naukama;
 • istorija i kultura – konteksti i prožimanja;
 • semantika, kultura i kognicija;
 • kultura, pojedinac, društvo;
 • kulturni konteksti u nastavi stranog jezika;
 • socijalni rad i socijalna politika.

Prijavu za skup možete popuniti ovde. Rok za prijavu je produžen, apstrakt je moguće prijaviti najkasnije do 15. juna 2020. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekujemo radove iz nauke o jeziku, nauke o književnosti, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije i žurnalistike.

Vidimo se u Novom Sadu!

Organizacioni odbor
Jedanaestog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma
SUSRET KULTURA

Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad, Srbija
susret.kultura@ff.uns.ac.rs

Slike

 • /uploads/attachment/najava/109/susret_kultura_poziv_m.jpg
Vrh strane