Potpisivanje protokola o naučnoj saradnji sa Institutom za savremenu istoriju

Vreme 08. oktobar 2019. 11:31

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Institut za savremenu istoriju iz Beograda potpisaće protokol o naučnoj saradnji, u četvrtak, 10. oktobra 2019. godine, u 11 časova, u Svečanoj sali Fakulteta.

Protokol o saradnji predviđa da će strane potpisnice, pored ostalog, sarađivati na planiranju, osmišljavanju i sprovođenju projekata, kako nacionalnih, tako i međunarodnih; da će kao suorganizatori pripremati međunarodne i domaće naučne skupove, konferencije, programe i sl.; da će zajednički objavljivati rezultate projekata u vidu monografija, tematskih zbornika radova, kritičkih izdanja građe i organizovati njihovu promociju; da će međusobno razmenjivati publikacije; da će međusobno organizovati predavanja po pozivu, te da će učestvovati  u komisijama za odbranu doktorskih radova i da će saradnici Instituta i Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta po potrebi obavljati (ko)mentorski rad.

Institut za savremenu istoriju predstavljaće prof. dr Predrag Marković, direktor, dr Kosta Nikolić, naučni savetnik i zamenik predsednika Upravnog odbora, i dr Dragomir Bondžić, naučni savetnik i glavni odgovorni urednik časopisa Istorija 20. veka.

Fakultet će predstavljati prof. dr. Ivana Živančević Sekeruš, dekan, dok će u ime Odseka za istoriju prisustvovati prof. dr Ivan Jordović, šef Odseka, prof. dr Slobodan Bjelica i prof. dr Biljana Šimunović Bešlin.

Aktivno proslavljanje i obeležavanje jubileja Filozofskog fakulteta podrazumeva uspostavljanje i proširivanje saradnje sa različitim institucijama iz oblasti kulture, nauke i obrazovanja. Sporazum sa Institutom za savremenu istoriju jedan je od značajnih primera takve saradnje.

Protokol o saradnji se potpisuje na inicijativu Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta.

 

Slike

  • /uploads/attachment/najava/68/ISI_m.jpg
Vrh strane