Poziv za doprinos knjizi u izdanju CLACSO-CIBAM: Kulturni odnosi između Latinske Amerike i evropskih socijalističkih zemalja u vreme Hladnog rata

Priređivači: Bojana Kovačević Petrović, FFUNS i Emilio Gallardo Saborido, CSIC

Rok za slanje apstrakta: 26. februar 2021.

Obaveštenje o prihvatanju/odbijanju rada: 8. mart 2021.

Rok za predaju radova: 1. avgust 2021.

Objavljivanje publikacije: do kraja 2021.

Više informacija na:

Slike

  • /uploads/attachment/strana/1480/Convocatoria-CLACSO-CIBAM-FB-1.jpg
Vrh strane