Maja Bjelica Andonov

Lektor
Odsek za anglistiku
4853852
Naučna oblast Anglistika
Datum izbora 1. mart 2014.

Predmeti

15EJEJ25 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 2
15KSAP04 Uvod u konsekutivno prevođenje 1

Bibliografija

Ostali radovi

Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika

J. Topalov, M. Bjelica Andonov, V. Krombholc, Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, pp. 107 - 124, 2015

Autori Jagoda Topalov, Maja Bjelica Andonov i Viktorija Krombholc
Godina 2015
Strana od 107
Strana do 124
Vrh strane