O odseku

Rusinistika kao univerzitetska disciplina na Filozofskom fakultetu postoji os 1. decembra 1972. godine kada je u zvanje lektora za rusinski jezik izabran Julijan Ramač. Tri godine kasnije 1. decembra 1975. godine za asistenta-pripravnika za rusinsku književnost izabran je Julijan Tamaš. Oba saradnika vezani su bili za Katedru za ruski jezik i književnost.
12. aprila 1981. godine pri Institutu za pedagogiju osnovana je Studijska grupa za rusinski jezik i književnost i za njenog šefa imenovan je mr Julijan Tamaš. Studijska grupa upisuje prve studente školske 1982/82. godine. Doktoratom književnih nauka i izborom Julijana Tamaša za docenta za Rusinsku književnost osniva se Katedra za rusinski jezik i književnost (1983)
U okviru Odseka radi pet stalno zaposlenih i jedan spoljni član.
Stalno zaposleni su: akademik Julijan Tamaš, redovni profesor za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću; dr Julijan Ramač, redovni profesor za predmete Rusinski jezik i Ukrajinski jezik; dr Janko Ramač, redovni profesor za predmet Istorija Rusina; dr Mihajlo Fejsa, vanredni profesor za predmet Rusinski jezik i mr Ksenija Segedi, viši lektor za Rusinski jezik.
Spoljni član je Ljudmila Popović, redovni profesor za predmet Ukrajinska Književnost.
Na katedri je od 1981/82. diplomiralo 28 studenata, magistraturu je stekao jedan, a doktorat dva kandidata.
Specifičnosti ovoga Odseka i Katedre su relativno mali broj studenata, zbog male rusinske populacije u Vojvodini i svetu, i sklop okolnosti da su nastavnici morali prvo da naučno opišu svoj predmet proučavanja, a tek potom da ga predaju na univerzitetskom nivou. Iz toga je proisteklo nekoliko obavljenih kapitalnih poslova za rusinistiku i slavistiku: istorija rusinske književnosti, istorija Ruskog Krstura, život i delo Gavrila Kosteljnika, istorija Rusina, gramatika rusinskog jezika, rečnici rusinskog jezika (dvosmerni prema srpskom), konfrontacije rusinskog sa engleskim jezikom, ukrajinska književnost između Istoka i Zapada i slično.

Vrh strane