Kontakt

Šef Odseka: prof. dr Jovana Milutinović
Zamenik šefa: prof. dr Jelena Đermanov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
telefon: 450-419, 485-3919

Vrh strane