Vladan Gavrilović

Vladan Gavrilović, redovan profesor

Kontakt
Kabinet 347
Broj telefona: +38164/2302782
E-adresa gavra1@yahoo.com

Biografija
Profesor dr Vladan Gavrilović je rođen 24. marta 1970. godine u Novom Sadu. Završio je 1995. godine Filozofski fakultet u Novom Sadu, smer Istorija, magistrirao 2000 sa temom iz Nacionalne istorije novog veka naslova DIPLOMATIČKI SPISI KOD SRBA U HABZBURŠKOJ MONARHIJI OD KRAJA XVII DO SREDINE XIX VEKA. Odbranio 2003.godine doktorsku disertaciju pod naslovom TEMIŠVARSKI SABOR I ILIRSKA DVORSKA KANCELARIJA (1790-1792).
U školskoj 1998/99 godini izabran od strane Katedre za istoriju u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Pomoćne istorijske nauke. U zvanje magistra istorijskih nauka izabran 2001.godine. Od 2002. do 2003. predavao i Istoriju Srba (za studente književnosti), od 2003.godine, predaje i predmet iz uže naučne oblasti : Nacionalna istorija novog veka, kao asistent-doktor. Od 2004. Zajedno sa profesorom Dejanom Mikavicom, kasnije i sa prof.Goranom Vasinom i prof.Nenadom Ninkovićem predaje predmete iz oblasti Nacionalne istorije novog veka (XVI – XX vek). Za docenta na istoimenom fakultetu izabran 2004. godine. u vanrednog profesora Univerziteta u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu izabran 2009, a u redovnog 2014.godine.

Predmet interesovanja : Nacionalna istorija novog veka, Srbi u Habzburškoj monarhiji od XVI do XIX veka.

Stalni član Društvenog odeqewa Matice srpske, učesnik više desetina naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Rukovodilac više naučnih projekata (republičkih i pokrajinskih).
Osim toga, predavač i predmeta Pomoćne istorijske nauke u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu (program predavanja i ispita za arhiviste).
Pisac više od 120 članaka i studija u renomiranim časopisima iz oblasti društveno humanističkih nauka u Republici Srbiji i inostranstvu.

Nastavni rad

  • Istorija srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji od XVI do XVIII veka (2 godina)
  • Pomoćne istorijske nauke (2 godina)
  • Više kurseva na završnoj (četvrtoj godini, master i doktorskim studijama)

Naučno-istraživački rad

  • Nacionalna istorija novog veka, Srbi u Habzburškoj monarhiji od XVI.do XIX veka.

Bibliografija (izbor)
Samostalne monografije

- Srbi u gradovima Srema 1790-1848, Nevkoš-Istočnik, Novi Sad 1995, 111 str ( izdat diploMatice srpskeki rad ).
Diplomatički spisi kod Srba u Habzburškoj monarhiji i Karlovačkoj mitropoliji od kraja XVII do sredine XIX veka, LDIJ, Veternik 2001, 212.str. (izdata magistarska teza).
- Zemljišna knjiga sela Voganj (1758 – 1840), Istorijski arhiv Srema, Sremska Mitrovica, 2004, 126. str.
- Temišvarskii sabor i Ilirska dvorska kancelarija (1790 – 1792), Platoneum, Novi Sad 2005, 368. str. (izdata doktorska disertacija).
Bibliografija radova akademika Slavka Gavrilovića, SANU, Beograd 2006, 47. str.
- Zemljišna knjiga sela Maradik 1758-1810, Istorijski arhiv Srema, Sremska Mitrovica 2009, 99. str.
- Plemstvo kod Srba u južnoj Ugarskoj u XVII i XVIII veku, Istorijski arhiv Srema, Sremska Mitrovica 2012, 110. str.
- Vinska desetina manastira Bešenova sedamdesetih godina XVIII veka, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2019.god.

Monografije (koautorstvo)
- Dejan Mikavica, Vladan Gavrilović, Goran Vasin: Znamenita dokumenta za istoriju srpskog naroda (1538-1918), Novi Sad: Skan studio ; za izdavača : Filozofski fakultet, Novi Sad, prof.dr Ljiljana Subotić, 2007, str. 1- 416.
-Fruška Gora, više autora, Beograd 2007.
- Letopis manastira Marče i Lepavine, koautorstvo, Vladan Gavrilović - Tomislav Jovanović, Zagrebačko-Ljubljanska eparhija, Muzej SPC, Beograd - Zagreb 2013, str.155.

 

Vrh strane