Miroslav Pavlović

Miroslav Pavlović, docent

Kontakt
Kabinet: 349
E-adresa: miroslav.pavlovic@ff.uns.ac.rs

Biografija

 • 2018. godine – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • 2008. godine – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • 2016. godine – doktorat (tema: Vojno administrativno uređenje Smederevskog sandžaka 1739-1788), Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Istorija modernog doba
 • 2009. godine – Diplomirani istoričar master, Filozofski fakultet, Novi Sad,
  Oblast: Istorija modernog doba
 • 2007. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Istorija
 • 2018. godine – nagrada Ilarion Ruvarac Matice srpske

Nastavni rad

 • Opšta savremena istorija
 • Opšta istorija XIX veka
 • Istorija Rusije 1801-1917.
 • Istorija Osmanskog carstva
 • Istorija SAD 1776-1917.
 • Istorija SAD u XX veku
 • Istorija Sovjetskog saveza
 • Svetski ratovi
 • Hladni rat
 • Istorija revolucija u XX veku
 • Političke ideologije XX veka
 • Francuska revolucija
 • Društvena istorija Ruske imperije
 • Društvena istorija Osmanskog carstva

Naučno-istraživački rad

 • Istorija
 • Istorija modernog doba
 • Osmanistika
 • Teorija istorije

Bibliografija (izbor)

 • Pavlović, M. (2017). Smederevski sandžak. Vojno-administrativno uređenje 1739-1788. Novi Sad: Matica srpska.
 • Pavlović, M. Krešić, O.  (1/2016). Institucija apelacije u pravnom sistemu Osmanskog carstva tokom tranzicionog perioda. u Zbornik za društvene nauke Matice srpske. br. 54. (str. 37-51).  Novi Sad: Matica srpska.
 • Pavlović, M. (2016). Faktičko-pravni položaj Smederevskog sandžaka posle 1739. godine. u Srpska revolucija i obnova državnosti Srbije (Zbornik radova). (str. 9-18). Beograd: Istorijski institut.
 • Pavlović, M. (2015). Postlassical Defterology: Possibilities of Socio-economic Research in contemporary Ottoman Studies. in Istraživanja. No. 26. (pp. 66-81). Novi Sad: Faculty od Philosophy
 • Pavlović, M. (2014). The Identity Construction on the Example of a Case Study of One Balkan Intelectual. in VIII Miletlerarası Türkoloji Kongresi. Bildiri Kitabı. No. IV. (pp. 707-721). İstanbul: Istanbul University.
 • Pavlović, M. (2013). Osmanistika i savremena teorija. Izazovi poststrukturalizma. u Spomenica Istorijskog arhiva "Srem". br. 12. (str. 204-220). Sremska Mitrovica: Istorijski arhiv "Srem".
 • Pavlović, M. (2012). Angažovani intelektualizam i etika odgovornosti. Istoriografsko delo Tonija Džata. u Istraživanja. broj 23. (str. 459-478). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Pavlović, M. (2011). Forsirana ili autonomna modernizacija? Osmanske reforme u XVIII veku u kontekstu evropskih uticaja. u Istraživanja. broj 22. (str. 185-204). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Pavlović, M. (2010). Interpretacija i upotreba istorije: Doba lala kao paradigma arhetipskog u prošlošlosti. u Spomenica istorijskog arhiva "Srem". br. 9. (str. 224-240). Sremska Mitrovica: Istorijski arhiv "Srem".

 

Vrh strane