2019.

- dr Nataša Ajdžanović održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: Obučavanje receptivnim vidovima govorne delatnosti,
KOMISIJA: prof. dr Radmila Bodrič, predsednik, doc. dr Dragana Popović, član, student Milana Kiždobranski, član, prof. dr Marija Stefanović, član,
VREME I MESTO: 25. aprila 2019. u 12.15 časova u sali 221.

- dr Maja Krstić održaće pristupno predavanje za izbor u zvanje docenta,
TEMA: RAZVOJ STARORUSKOG I RUSKOG JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE,
KOMISIJA: prof. dr Radoslava Trnavac, predsednik, doc. dr Biljana Marić, član, Katarina Petrović, student, član, prof. dr Dojčil Vojvodić, član,
VREME I MESTO: 24.4.2019. u 13:30 časova, sala 238.

Vrh strane