Pregovarački postupak - 2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, usluga održavanja informacionog sistema, JN 52/2017.
- Mišljenje Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračkog postupka
- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, radovi na sanaciji krova i fasade zgrade Filozofskog fakulteta, 48/2017.
- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi pregovaračkog postupka
- Obaveštenje o obustavi pregovaračkog postupka

JN 41/2017 - Pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka knjiga za potrebe Biblioteke i naučnih projekata Filozofskog fakulteta
- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Vrh strane