Javne nabavke u otvorenom postupku - 2020.

Otvoreni postupak javne nabavke usluge održavanja liftova i telefonskih uređaja i instalacija, 14/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Otvoreni postupak javne nabavke klima uređaja, 13/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Otvoreni postupak javne nabavke dobara, toneri za laserske štampače i fotokopir uređaje za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 10/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori

Otvoreni postupak javne nabavke usluge, servisiranje mašine za pranje podova i usisivača, JN 7/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Otvoreni postupak javne nabavke usluge prevoza sa vozačem, JN 6/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
- Odluka o dodeli ugovora

Otvoreni postupak javne nabavke dobara, električna energija, JN 4/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Otvoreni postupak javne nabavke, staklarsko-uramljivačke usluge za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 3/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

Otvoreni postupak javne nabavke usluge redovnog servisa i održavanja aparata za gašenje požara i hidranata, JN 2/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora

Otvoreni postupak javne nabavke, školski, kancelarijski i bibliotečki nameštaj za potrebe Filozofskog fakulteta, 1/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Vrh strane