Javne nabavke u otvorenom postupku - 2018.

Otvoreni postupak javne nabavke kancelarijskog i promotivnog materijala, JN 40/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka i isporuka radnih i kancelarijskih stolica, JN 39/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluge agencijskog posredovanja pri kupovini avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu, JN 38/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak usluge izvršenja hitnih intervencija na održavanju zgrade Filozofskog fakulteta, JN 37/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o obustavi postupka

Otvoreni postupak javne nabavke usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Filozofskog fakulteta, 36/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Dopuna konkursne dokumentacije (šematski prikaz zgrade)
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara, toneri, JN 32/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori
- Pitanja i odgovori 2
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluge štampanja za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 31/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

Otvoreni postupak javne nabavke radova, popravka i ugradnja podnih obloga, JN 30/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o obustavi postupka
- Odluka o obustavi postupka

Otvoreni postupak javne nabavke usluge odnošenja, presvlačenja i dostave stolica, fotelja i klupa u vlasništvu Filozofskog fakulteta, JN 29/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade predmera i stručni nadzor za radove na sanaciji dotrajalih instalacija u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 26/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka

Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 25/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

Otvoreni postupak javne nabavke usluge nabavke i isporuke akademske licence za korišćenje Kasperski antivirusne zaštite, JN 24/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

Otvoreni postupak javne nabavke radova, popravka i ugradnja podnih obloga, JN 21/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge,  softveri, JN 16/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije III
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, knjige za potrebe Biblioteke i naučnih projekata, JN 15/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Pitanja i sugestije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka i isporuka audiovizuelne opreme i materijala, JN 14/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade projekta energetske sanacije grade Filozofskog fakulteta, JN 13/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Pitanja i odgovori 2
- Pitanja i sugestije 3
- Pitanja i sugestije 4
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i sugestije 5
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Pitanja i sugestije 6
- Odluka o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka, isporuka i ugradnja venecijanera u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 8/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak jabne nabavke molersko-farbarskih i gipsarskih radova u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 7/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke, JN 5/2018, usluga kantine za potrebe Filozofskog fakulteta.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge koričenja i prepoveza knjiga, JN 4/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, električna energija, JN 3/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Produženje roka za prijem ponuda
- Konkursna dokumentacija sa produženim rokom za dostavu ponuda
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, toneri za štampače i fotokopir uređaje, JN 2/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije III
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, računari i računarska oprema, JN 1/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Pitanja, odgovori i sugestije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije III
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Vrh strane