Javne nabavke male vrednosti - 2020.

Javna nabavka usluge male vrednosti, izrada predmera i stručni nadzor za zamenu dotrajalih upravljačkih grupa sa pratećim instalacijama na putničko-teretnim liftovima u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 12/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, usluga studentske zadruge, JN 11/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja, odgovori, sugestije
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori 2
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

Javna nabavka male vrednosti, nabavka i isporuka sredstava za čišćenje i inventara za održavanje higijene zgrade Filozofskg fakulteta, JN 9/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti, usluga restorana sa nacionalnom kuhinjom, JN 8/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti, usluga studentske zadruge, JN 5/2020.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka

Vrh strane