Centar za bihejvioralnu genetiku

Centar za bihejvioralnu genetiku (CBG) trenutno predstavlja jedini centar u Srbiji koji se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti bihejvioralne genetike. CBG je osnovan 2013. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Tim CBG-a čine nastavnici i saradnici Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu tj. doktori psiholoških i medicinskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i naučno-istraživačkom radu. Pored njih, u timu su i studenti različitih nivoa studija koji imaju priliku da kroz volontiranje u CBG-u steknu korisna znanja i dragoceno iskustvo u saradnji sa iskusnijim kolegama.

Cilj osnivanja CBG-a je sprovođenje blizanačke studije tj. istraživanja na parovima blizanaca (jednojajčanim i dvojajčanim), kako bi se došlo do jasnijih saznanja o efektima sredinskih (porodica, način života, ishrana, itd.) i genetskih faktora (DNK), kao i njihove interakcije, na razvoj i formiranje osobina ličnosti, inteligencije i drugih psiholoških i fizioloških karakteristika.

Pored naučnog rada, CBG neguje i primenjeni aspekt psihologije i medicine. U tom smeru, aktivnosti CBG-a su proširene na nekoliko oblasti. Među njima su edukacija za roditelje koji očekuju i koji imaju blizance, pružanje edukacije http://www.blizanci.rs/statskola.php i usluga osmišljavanja metodologije, sprovođenja istraživanja i statističke obrade podataka http://www.blizanci.rs/obrada.php, kao i rad na popularizaciji nauke u vidu promocije na festivalima nauke, noći istraživača, TEDx konferencijama i slično.

Više o aktivnostima CBG-a možete videti na www.blizanci.rs.

Vrh strane