Susret kultura u Biblioteci (2011)

Susret kultura u Biblioteci / Stretnutie kultúr v Knižnici / Kultúrák találkozása a Könyvtában / Stretnuce kulturoh u Biblioteki / Întrunirea dintre culturi în Bibliotecă

     Tradicionalno, povodom Dana Filozofskog fakulteta, a ove godine i u okviru Šestog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura u organizaciji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Biblioteka Fakulteta je priredila izložbu knjiga pod nazivom Susret kultura u Biblioteci. Ona predstavlja uski izbor knjiga iz kulture, istorije i književnosti, koje su uzajamno prevedene sa jezika i na jezike koji se govore u Vojvodini i mogu se naći u fondovima Biblioteke.

     Izložba knjiga i Katalog selektivno predstavljaju oko tristo publikacija, koje su ovom prilikom izdvojene od više hiljada publikacija sa istom tematikom koje postoje u Biblioteci, a cilj im je da predstave što više izdanja domaćih i stranih autora koje možemo čitati u prevodu, na raznim jezicima. Oni obuhvataju uzajamnu prevodnu delatnost na jezicima naroda koji žive na prostoru Vojvodine, kao i prevode dela domaćih autora na jezike iz okruženja i šire. Među izloženim knjigama su knjige na srpskom, slovačkom, mađarskom, rumunskom i rusinskom jeziku, koji se izučavaju na našem fakultetu, kao i na romskom, albanskom, slovenačkom, hrvatskom, makedonskom, te na svetskim jezicima, nemačkom, engleskom, francuskom, španskom, poljskom, češkom, koji se takođe izučavaju na našem fakultetu. 

     Izložbu su priredile bibliotekarke Anka Ostojin, Tinde Moric, Anda Almažan, Milica Bracić i volonterka u Biblioteci, Aleksandra Grbić.

     Knjige u Katalogu raspoređene su prema oblastima, a u okviru svake oblasti abecednim redosledom autora, odnosno, naslova publikacije. Odrednica je latinična, a opis je na pismu publikacije.

     Priređivanjem izložbe i izradom kataloga Filozofski fakultet u Novom Sadu i Biblioteka Fakulteta daju skromni doprinos upoznavanju, promovisanju i negovanju dostignuća i susretu kultura raznih naroda koji žive na ovom relativno malom prostoru, i koji su tokom decenija i vekova zajedničkog života razmenjivali jedni sa drugima kulturne uticaje i ostavljali plodne tragove u kulturi drugih.

Katalog

Slike

 • /uploads/attachment/strana/910/0_Katalog.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/1.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/10.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/11.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/12.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/2.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/3.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/3a.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/3b.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/4.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/5.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/6.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/7.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/8.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/8a.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/9a.jpg
 • /uploads/attachment/strana/910/9b.jpg
Vrh strane