Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Linkovi

   

Početna >
Javni uvid - Izbor u zvanje stručnog saradnika Univerziteta

 

Ime i prezime Stavljeno na uvid
javnosti u periodu
Download  file
   
  Jovana Ranđelović od 02.09.2019. do 17.09.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandar Nikolić od 29.01.2019. do 14.01.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandra Pavlović od 27.12.2018. do 12.01.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Jovana Ranđelović od 07.11.2018. do 22.11.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandar Nikolić od 05.02.2018. do 20.02.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Biljana Kovač od 27.11.2017. do 12.12.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Tanja Todorović od 14.06.2017. do 29.06.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Miloš Miladinov od 14.06.2017. do 29.06.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Vukašin Živaljević od 28.01.2017. do 11.02.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Biljana Kovač od 15.11.2016. do 01.12.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Miloš Miladinov od 07.06.2016. do 22.06.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Tanja Golić od 06.06.2016. do 21.06.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Marina Fratucan od 15.04.2016. do 30.04.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Brankica Drašković od 30.03.2016. do 14.04.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Žolt Papišta od 18.06.2015. do 02.07.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Dragana Prodanović od 06.02.2015. do 21.02.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Zoltan Geler od 29.01.2015. do 13.02.2015.   Izveštaj (pdf)  

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu