Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Linkovi

   

Početna >
Javni uvid - Izbor u zvanje lektora Univerziteta

 

Ime i prezime Stavljeno na uvid
javnosti u periodu
Download  file
   
  Irena Subotić od 10.09.2019. do 25.09.2019. Izveštaj (pdf)  
  Darja Vojvodić od 26.08.2019. do 09.09.2019. Izveštaj (pdf)  
  Rodika Ursulesku Miličić od 06.05.2019. do 21.05.2019. Izveštaj (pdf)  
  Bojana Jakovljević,
Jelena Rakić
od 26.04.2019. do 11.05.2019. Izveštaj (pdf)  
  Vilma Tiškei od 02.04.2019. do 18.04.2019. Izveštaj (pdf)  
  Robert Kovač od 02.10.2018. do 17.10.2018. Izveštaj (pdf)  
  Anamaria Ramač Furman od 19.04.2018. do 04.05.2018. Izveštaj (pdf)  
  Ksenija Segedi od 03.04.2018. do 18.04.2018. Izveštaj (pdf)  
  Slobodanka Perkučin od 03.04.2018. do 18.04.2018. Izveštaj (pdf)  
  Maja Bjelica Andonov od 20.10.2017. do 04.11.2017. Izveštaj (pdf)  
  Nataša Pešić od 21.09.2017. do 06.10.2017. Izveštaj (pdf)  
  Nataša Kozomora
Nikola Milјković
Dragana Savin
Nenad Spasić
od 11.9.2017. do 25.9.2017. Izveštaj (pdf)  
  Melina Panaotović od 07.09.2017. do 22.09.2017. Izveštaj (pdf)  
  Vanja Manić Matić od 1.09.2017. do 15.0M9.2017. Izveštaj (pdf)  
  Davor Menzildžić od 16.01.2017. do 31.01.2017. Izveštaj (pdf)  
  Davor Menzildžić od 14.09.2016. do 29.09.2016. Izveštaj (pdf)
Izdvojeno mišljenje
 
  Darja Vojvodić od 20.05.2016. do 04.06.2016. Izveštaj (pdf)  
  Irena Subotić od 23.05.2016. do 06.06.2016. Izveštaj (pdf)  
  Vilma Tiškei od 10.11.2015. do 25.11.2015. Izveštaj (pdf)  
  Robert Kovač od 16.09.2015. do 01.10.2015. Izveštaj (pdf)  
  Ksenija Segedi od 25.03.2015. do 10.04.2015. Izveštaj (pdf)  
  Katalin Ozer od 05.02.2015. do 20.02.2015. Izveštaj (pdf)  
  Nataša Milićević od 30.01.2015. do 14.02.2015. Izveštaj (pdf)  
  Akoš Gerold od 29.01.2015. do 13.02.2015. Izveštaj (pdf)  

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu