Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Linkovi

   

Početna >
Javni uvid - Izbor u zvanje asistenta Univerziteta

Ime i prezime Stavljeno na uvid
javnosti u periodu
Download  file
   
  Branislav Živanović od 12.09. do 26.09.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Milorad Miljaković od 28.08. do 12.09.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Sanja Kljajić od 14.08. do 29.08.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Milan Oljača od 19.06. do 04.07.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Mila Dragić od 21.05. do 05.06.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Mirjana Zarifović Grković od 16.05. do 31.05.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Ana Rimar Simunović od 13.05. do 28.05.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Žolt Papišta od 09.05. do 24.05.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Milena Stefanović,
Luka Kešeljević
od 25.04. do 10.05.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Senka Slijepčević od 18.04. do 03.05.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Biljana Kovač od 28.01. do 12.02.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Ana Miljević od 19.11. do 05.12.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Boglarka Sabo Laki od 05.11. do 20.11.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Miloš Jocić od 06.09. do 21.09.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandra Colić od 06.09. do 21.09.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Stefan Janjić od 04.09. do 19.09.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandar Tomašević od 03.09. do 18.09.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Lazar Milentijević,
Svjetlana Komlenović,
Dragana Valigurska
od 28.06. do 14.07.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Ilija Milovanović od 27.06. do 13.07.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Maja Medan od 12.06. do 27.06.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Milena Kojić od 11.06. do 26.06.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Nataša Tančić od 08.06. do 24.06.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Lazar Atanacković od 25.04. do 10.05.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Tanja Todorović od 20.04. do 05.05.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Tamara Stanić od 18.04. do 03.05.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Ivana Jakovljev, Jelena Blanuša, Vesna Barzut od 17.04. do 03.05.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Dragana Jelić,
Jovana Trbojević
od 03.04. do 18.04.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Miloš Miladinov od 30.03. do 14.04.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Dragana Prodanović, Dejana Nešić od 20.02. do 05.03.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Ivana Georgijev, Jelena Kovač, Milica Inosavlјević Vučetić, Milica Đuričić Gnjatović, Tijana Čupić od 26.12. do 10.01.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Atila Pfajfer od 18.12. do 01.01.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandar Mudri od 01.12. do 12.12.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Borka Malčić od 20.11. do 05.12.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Bojana Kovačević Petrović od 04.07. do 19.07.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Norbert Šinković od 03.07. do 18.07.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Marina Oros od 19.06. do 05.07.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Goran Rujević od 14.06. do 29.06.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Vladan Vidicki od 13.06. do 28.06.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Jovana Škorić od 09.06. do 24.06.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Iva Simurdić od 07.06. do 22.06.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Ana Mitrevski od 03.04. do 18.04.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Ružica Seder od 12.12. do 26.12.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Predrag Kovačević od 09.12. do 24.12.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Milan Oljača od 14.09. do 29.09.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Mila Dragić
Marina Šafer
od 07.09. do 22.09.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Žolt Papišta od 30.08. do 14.09.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Karlo Bala od 27.05. do 11.06.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Ana Biro od 20.05. do 05.06.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Zlatomir Gajić od 15.04. do 30.04.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Bojana Jakovljević od 15.04. do 30.04.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Senka Slijepčević od 28.03. do 11.04.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Biljana Babić od 25.03. do 09.04.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Milorad Miljaković od 24.03. do 08.04.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Milena Stefanović od 22.02. do 08.03.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandar Tomašević od 02.02. do 17.02.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Miloš Jocić od 25.01. do 08.02.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandar Risteski
Ana Miljević
od 3.12. do 18.12.2015.   Prigovor (pdf)
Izveštaj
(pdf)
 
  Maja Medan od 15.09. do 30.09.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Ilija MIlovanović od 11.09. do 26.09.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Mirjana Zarifović od 08.09. do 22.09.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Lazar Atanacković od 04.09. do 20.09.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Jelena Marićević od 15.06. do 30.06.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Nataša Kovačević od 26.05. do 10.06.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandra Colić od 26.03. do 11.04.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Borka Malčić od 17.03. do 03.04.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Smiljana Milinkov od 23.02. do 8.03.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Ivana Pajić od 09.02. do 26.02.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Attila Pfeiffer od 28.01. do 12.02.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Bojana Bodroža od 3.12. do 18.12.2014.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandar Mudri od 24.11. do 8.12.2014.   Izveštaj (pdf)  
  Stanko Vlaški od 21.11. do 5.12.2014.   Izveštaj (pdf)  
  Ma Ivana Janjić od 13.11. do 28.11.2014.   Izveštaj (pdf)  

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu