Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Linkovi

   

Početna >
Javni uvid - Izbor u zvanje asistenta sa doktoratom Univerziteta

 

Ime i prezime Stavljeno na uvid
javnosti u periodu
Download  file
   
  Srđan Orsić od 26.08.2019. do 09.09.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Zlatomir Gajić od 10.04.2019. do 25.04.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Nebojša Vlaškalić od 08.02.2019. do 23.02.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Jelena Marićević od 29.01.2019. do 14.02.2019.   Izveštaj (pdf)  
  Jelena Marićević od 26.06.2018. do 12.07.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Ivana Pajić od 04.04.2018. do 19.04.2018.   Izveštaj (pdf)  
  Ivana Ivanić od 14.06.2017. do 29.06.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Stefan Ninković od 07.06.2017. do 22.06.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Zuzana Tirova od 27.3.2017. do 11.4.2017.   Izveštaj (pdf)  
  Stevan Bradić od 15.12.2016. do 30.12.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Miroslav Pavlović od 25.11.2016. do 09.12.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Aleksandra Smirnov-Brkić od 13.06.2016. do 28.06.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Daniela Marčok od 28.01.2016. do 13.02.2016.   Izveštaj (pdf)  
  Stanislava Marić Jurišin od 27.08.2015. do 12.9.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Milena Letić od 25.08.2015. do 10.9.2015.   Izveštaj (pdf)  
  Biljana Lungulov od 21.08.2015. do 7.9.2015.   Izveštaj (pdf)  

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu