Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

24. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 24. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 2. MARTA 2012. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sednice Izbornog veća Fakulateta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog nastavnika (sva zavnja) za užu naučnu oblast Anglistika
- jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog višeg nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Anglistika
- jednog višeg nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psiholgija

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zavnja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za filozofiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarske lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za filozofiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za germanistiku
Odsek za istoriju
Odsek za komparativnu književnost
Odsek za rusinistiku
Odsek za slovakistiku
Odsek za sociologiju
Odsek za srpsku književnost
Odsek za filozofiju

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje sa nepunim radnim vremenom

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Marije Nićin u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.


                                                                              DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                                                   Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu