Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

19. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 19. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 19.2.2016. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za medijske studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Informatika u društvenim i humanističkim profilima

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slovakistiku
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za sociologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpsku književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke

Predlog komisije:

 • Dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika
 • Dr Marijana Ricl, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Beograd
 • Dr Sima Avramović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija prava i Retorika, Pravni fakultet, Beograd
 • Dr Jovanka Kalić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd
 • Nikola Tasić, red. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet, Beograd

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija

Predlog komisije:

 • Dr Vesna Manojlović Nikolić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Arheologija
 • Dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika
 • Dr Ivan Jordović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke
 • Dr Staša Babić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za medijske studije
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 • Dr Vladimir Barović, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo
 • Dr Dragan Stanić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Dejan Pralica, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo

- Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 • Dr Dubravka Valić Nedelјković, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo
 • Dr Vladimir Barović, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo
 • Dr Žolt Lazar, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Sociologija

- Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 • Dr Dejan Pralica, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo
 • Dr Tena Perišin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Informacijske i komunikacijske znanosti – Novinarstvo, Fakultet političkih nauka, Zagreb
 • Dr Jelena Kleut docent za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za pedagogiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 • Dr Slađana Zuković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 • Dr Jelena Đermanov, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 • Dr Jovana Milutinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za rumunistiku
- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rumunistika

Predlog komisije:

 • Dr Laura Spariosu, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika
 • Dr Bilјana Sikimić, naučni savetnik za naučnu oblast Balkanologija, Balkanološki institut, SANU, Beograd
 • Dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 • Dr Anžela Prohorova, docent za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika

- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 • Dr Anžela Prohorova, docent za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika

- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Anžela Prohorova, docent za užu naučnu oblast Rusistika

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 • Dr Ljubinko Pušić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 • Dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 • Dr Žolt Lazar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija
 • Dr Mina Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Jasmina Dražić, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu