Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

17. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 17. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 2.10.2015. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za medijske studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Komunikologija
Jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za komparativnu književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Predlog komisije:

 • Dr Vladan Gavrilović, red., prof.,  za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 • Dr Dejan Mikavica, red., prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 • Dr Đorđe Đurić, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
 • Dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modrnog doba
 • Dr Nebojša Šuletić, docent za užu naučnu oblast Nacionalna istorija novog veka, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za medijske studije
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Inforamtika u društvenim i humanističkim profilima

Predlog komisije:

 • dr Mirjana Ivanović, red.prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke, godine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • dr Vladimir Kurbalija, vanred. prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • dr Miloš Radovanović, docent za užu naučnu oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 •  dr Dragana Pavlović, vanred. prof. za užu naužnu oblast Teorija medija i multimedijalne komunikacije, Filozofski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu.

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 • Dr Jasmina Kodžopelјić, vanr., prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Snežana Smederevac, red., prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Ivan Jerković, red., prof., za užu naučnu oblast Psihologija

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 • Dr Marija Zotović, red., prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Ivan Jerković, red., prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Jasmina Kodžopelјić, vanr., prof., za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Jasmina Grković-Mejdžor, red., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Milorad Radovanović, red., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Žarko Bošnjaković, red., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Jasmina Grković-Mejdžor, red., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Žarko Bošnjaković, red., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Svetlana Tomin, red., prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Vladislava Ružić, red., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Nada Arsenijević, red., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Milivoj Alanović, vanr., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

- Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 • Dr Milenko Perović, red., prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 • Dr Dragan Prole, vanr., prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 • Dr Lino Velјak, red., prof., za užu naučnu oblast Filozofija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 • Dr Želјko Kaluđerović, vanr., prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 • Dr Dragan Prole, vanr., prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 • Dr Jasna Šakota Mimica, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
- Jednog lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Edita Andrić, red., prof., za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 • Dr Ilona Rajšli, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 • Dr Marija Pastor Kiči, docent za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika


                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu