Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
7. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 7. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 13. februara 2009. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za germanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologiju

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za hungarologiju
- jedan asistent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Odsek za medijske studije
- jedan saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo
- jedan stručni saradnik za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za slovakistiku
- jedan saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za filozofiju
Odsek za hungarologiju
Odsek za istoriju
Odsek za pedagogiju
Odsek za psihologiju
Odsek za romanistiku
Odsek za rumunistiku
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za srpsku književnost

5. Mišljenje matičnog fakulteta o ispunjenosti uslova za izbor mr Dragane Vuković-Vojnović u zvanje predavača za užu naučnu oblast Strani jezik - engleski jezik na Prirodno - matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu