Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >


20. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, saziva 20. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u SREDU 1. JUNA 2011. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sednice Izbornog veća
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika
 3. Odsek za anglistiku

  jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost

  jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

  Odsek za psihologiju

  jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

  Odsek za sociologiju

  jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociološke discipline

 4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

  Odsek za germanistiku

  jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

  jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

  Odsek za medijske studije

  jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

  Odsek za pedagogiju

  jednog asistent za užu naučnu oblast Pedagogija

  Odsek za psihologiju

  jednog asistent za užu naučnu oblast Psihologija
  žalba na odluku (vidi prilog 1, vidi prilog 2)

  Odsek za romanistiku

  jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Romanistika

  Odsek za slovakistiku

  jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistiku

  Odsek za sociologiju

  jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociološke discipline

  Odsek za filozofiju

  jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

 5. Imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za pedagogiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 2. dr Grozdanka Gojkov, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogradu
 3. dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psiologija
 4. dr Veljko Banđur, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija

 

Odsek za psihologiju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija

 

Odsek za slovakistiku

jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:

 1. dr Ana Marić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 2. dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 3. dr Ana Makišova, doc. za užu naučnu oblast Slovakistika

 

Odsek za srpsku književnost

jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 2. dr Zoja Karanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 3. dr Dragan Stanić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

 

jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 2. dr Zoja Karanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 3. dr Svetlana Tomin vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

 

Odsek za filozofiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Ugo Vlaisavljević, red. prof. za užu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet u Sarajevu
 2. dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 3. dr Mirko Aćimović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke

 

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

            Odsek za romanistiku

            jednog lektora za užu naučnu oblast Romanistika

            Predlog komisije:

 1. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Kristijan Eker, doc. za užu naučnu oblast Romansitika
 3. dr Saša Moderc, doc. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultetu Beogradu

            Odsek za istoriju

            jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke

            Predlog komisije:

 1. dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijavistika
 2. dr Marijana Ricl, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Klasične nauke
 3. dr Sima Avramović, red. prof. Opšta istorija pravai retorika, pravni fakultet u Beogradu
 4. dr Tibor Živković, naučni savetnik, Istorijski institut Beograd
 5. Borislav Jovanović, naučni savetnik Arheološki institut Beograd, redovni član SANU.

 

            Odsek za hungarologiju

            jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti             sa komparatistikom i teorijom književnosti

            Predlog komisije:

 1. dr Eržebet Čanji, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
 2. dr Mihalj Sajbeli, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Univerzitet u Segedinu
 3. dr Beata Tomka, red. prof. za užu naučnu  komparatistikom i teorijom književnosti, Univerzitet u Pečuju
 4. dr Katalin Kaić, red. prof. za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica.

            ednog višeg lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

            Predlog komisije:

 1. dr Laslo Molanr-Čikoš, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 2. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
 3. dr Marta Čeh, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

 

 

 

                                                                              DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                                                   Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu