Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
11. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 11. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 2. oktobra 2009. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za medijske studije
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za sociologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociološke nauke

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost
- jednog asistenta u nastavi za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za filozofiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prigovor [prilog]
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za germanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za hungarologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Odsek za medijske studije
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Informatika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Informatika
- jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za rumunistiku
- jednog asistenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za sociologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociološke nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju
Odsek za germanistiku
Odsek za hungarologiju
Odsek za komparativnu književnost
Odsek za medijske studije
Odsek za pedagogiju
Odsek za psihologiju
Odsek za romanistiku
Odsek za rumunistiku
Odsek za sociologiju
Odsek za srpsku književnost

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu