Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
8. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 8. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 27.3.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Saveta Fakulteta
  2. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Fakulteta
  3. Razno.


Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta

       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu