Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
6. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 6. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 5.12.2016. godine sa početkom u 12:30 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Saveta Filozofskog fakulteta
  2. Usvajanje izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu
  3. Usvajanje Finansijskog plana Fakulteta za 2017. godinu
  4. Usvajanje Plana javnih nabavki Fakulteta za 2017. godinu
  5. Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu Odseka za psihologiju
  6. Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu Pedagoškog centra
  7. Usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o bezbednosti i zdravlјu na radu
  8. Usvajanje Izveštaja o reviziji fonda serijskih publikacija Seminarske biblioteke Odseka za anglistiku
  9. Razno.


Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta

       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu