Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
13. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta saziva 13. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PETAK 3.4.2015. godine sa početkom u 13,00 časova u sali za sednice i za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sednice Saveta Fakulteta

2. Verifikacija mandata novom članu Saveta iz reda studenata: Dalibor Mirić  umesto studentkinje Lee Radlovački

3. Potvrđivanje kandidature za izbor dekana Fakulteta

4. Predlog usvajanja Cenovnika troškova studija u školskoj 2015/2016. godini

5. Izveštaj o radu Centra za jezike

 

 

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu