Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Linkovi

   

Početna >
Pristupno predavanje

dr  Nataša Popović

ODRŽAĆE PRISTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA

TEMA: Propositions hypothétiques en français et en serbe

KOMISIJA:
prof. dr Snežana Gudurić,
prof. dr Ljubica Vlahović,
doc. dr Tatjana Samardžija, Fil. fak. Beograd
Marina Kozačenkov, student masterskih studija

VREME I MESTO: 19.4.2018. 12,00 ČASOVA, UČIONICA 323 NA FILOZOFSKOM FAKULTETU 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu