Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Srpska književnost

O odseku
Srpska i južnoslovenske književnosti izučavaju se na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od njegovog osnivanja - 1954. godine. Menjajući, tokom vremena, svoj naziv, Odsek nije izgubio svoj osnovni identitet, obrazovanje nastavnika i profesora srpskog (ranije: srpskohrvatskog) jezika i književnosti. Uz predmete iz oblasti istorije srpske, hrvatske, slovenačke i makedonske književnosti, meru obaveznosti imaju i predmeti kojima se proučava svetska književnost, teorija književnosti, metodologija proučavanja književnosti, kao i opštestručni predmeti.

Uz osnovne, od 2003. godine Odsek ima specijalističke studije (rukovodilac mr Branka Jakšić-Provči) i magistarske studije, od školske 1960/1961. godine, s prekidima, a kontinuirano od 1972/1973. godine (rukovodilac prof. dr Sava Damjanov). Prema postojećem Pravilniku o magistarskim studijama, studenti su u prilici da slušaju kurseve uglednih nastavnika i s drugih univerziteta, up. N. Grdinić, Postdiplomske studije na Odseku za srpsku i uporednu književnost. Povodom 25-godišnjice rada (1973-1998) , Novi Sad 1998.

Uz sadašnje, profesori ovog Odseka bili su: akademik Mladen Leskovac, prof. dr Rudolf Kolarič, prof. dr Ivanka Jovanović, prof. dr Boško Novaković, akademik Sreten Marić, prof. dr Dragiša Živković, akademik Svetozar Petrović, prof. dr Borivoje Marinković, a kademik Milorad Živančević, prof. dr Žarko Ružić, akademik Milorad Pavić, prof. dr Božidar Kovaček, prof. dr Jože Pogačnik, prof. dr Vojislav Ilić, prof. dr Pavle Ilić, prof. dr Miroslav Egerić, prof. dr Branko Milanović, prof. dr Petar Milosavljević, prof. dr Jelka Ređep, akademik Radomir Ivanović, prof. dr Jovan Delić, doc. dr Draško Ređep.

Tokom svog višedecenijskog postojanja Odsek je bio nosilac nekoliko značajnih naučnih projekata. Mnogi od radova ili monografskih publikacija, doktorskih ili magistarskih radova, proizišli su iz istraživanja u okviru ovih projekata.

Nastavnici i saradnici bili su lektori maternjeg jezika na inostranim univerzitetima, gostujući profesori u mnogim evropskim i vanevropskim zemljama; bili su stipendisti značajnih inostranih fondacija (DAAD, Fulbrajt, DFG, Sasakava); učestvovali su na skupovima nacionalnih ili međunarodnih referenci.

Odsek ima seminarsku biblioteku s preko 30000 kataloških jedinica posebnih i periodičnih publikacija. U seminaru se nalazi i legat akademika Đorđa Sp. Radojičića; u njemu su značajne knjige, pretežno za proučavanje srednjovekovekovne književnosti, fotografije i mikrofilmovi starih rukopisa, kao i korpus objavljenih i neobjavljenih rukopisa i kompletna prepiska.

 

Zaposleni
dr Sava Damjanov, redovni profesor
dr Milivoj Nenin, redovni profesor
dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, redovni profesor
dr Dragan Stanić, redovni profesor
dr Ivana Živančević Sekeruš, redovni profesor
dr Svetlana Tomin, redovni profesor
dr Olivera Radulović, redovni profesor
dr Gorana Raičević, redovni profesor
dr Radoslav Eraković, redovni profesor
dr Branka Jakšić Provči, vanredni profesor
dr Slobodan Vladušić, vanredni profesor
dr Zorica Hadžić, vanredni profesor
dr Željko Milanović, vanredni profesor
dr Đorđe Despić, vanredni profesor
dr Jasmina Jokić, docent
dr Nevena Varnica, docent
dr Nataša Polovina, docent
dr Sanja Paripović Krčmar, docent
dr Dragoljub Perić, docent
dr Jelena Marićević, asistent
ma Miloš Jocić, asistent
dr Medisa Kolaković, bibliotekar

Spolјni saradnici
dr Marija Kleut, profesor emeritus
dr Slavko Gordić, profesor emeritus

Kontakt
Šef Odseka: prof. dr Milivoj Nenin
Zamenik šefa: prof. dr Jasmina Jokić
Sekretar Odseka: Zorka Kovačević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485-3917

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu