Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
2. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 2. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 19.2.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za pedagogiju: mr Anđelka Bulatović
                                  mr Danijela Vidanović
- Odsek za psihologiju: mr Mirjana Nikolić
- Odsek za srpsku književnost: mr Tamara Grujić
- Odsek za hungarologiju: mr Čila Utaši

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za istoriju: Kandidat: mr Dragica Koljanin, tema: Istorija Jugoslavije u udžbenicima za osnovne škole u Srbiji 1929. do 1952. godine, komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ljubodrag Dimić, red. prof za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Biljana Šimunović Bešlin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.
                            Kandidat: mr Snežana Božanić, tema: Čuvanje prostora: međe, granice. razgraničenja u srpskoj državi od 13. do 15. veka, Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijavistika, mentor, dr Andrija Veselinović, red. prof. za užu naučnu oblast Medijavistika, sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i dr Petar Rokai red. prof. za užu naučnu oblast Medijavistika.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Vladimir Mihić, tema: Korelati i determinante etničkih predrasuda, polnih predrasuda i predrasuda prema starima kod stanovnika Vojvodine, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragan Popadić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Milivoj Alanović, tema: Leksičko-sintaksička formalizacija kauzativno-manipulativnog koncepta , Komisija: dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Ivana Antonić, red prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Rajna Dragićević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
                                   Kandidat: mr Ivana Konjik, tema: Glagoli sa egzistencijalnim značenjem u srpskom jeziku, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Rajna Dragićević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika sa Filološkog fakulteta u Beogradu i dr Stana Ristić, naučni savetnik za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, sa Instituta za srpski jezik SANU u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Marijan Jelić, tema: Rekcijski modeli u savremenom srpskom jeziku, Komisija: dr Vladislava Ružić, red. prof za užu naučnu oblast Srpsi jezik i lingvistiku, mentor, dr Vera Vasić red. prof za užu naučnu oblast Srpsi jezik i lingvistiku i Jasmina Moskovljević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta lingvistika sa Filološkog fakulteta u Beogradu.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: mr Viktorija Kromholc
                                 mr Ljiljana Knežević
                                 mr Vera Savić
- Odsek za istoriju: dr Dragan Petrović
                             mr Aleksandar Savić
                             mr Predrag Vajagić
- Odsek za pedagogiju: mr Daliborka Popović
                                  mr Aleksandra Anđelković
- Odsek za psihologiju: mr Mia Marić
                                  mr Jelena Šakotić Kurbalija
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Zoran Simić
- Odsek za rumunistiku: mr Virdžinija Popović
                                  mr Ivan Dimitrijević
                                  mr Danijela Stanojević
- Odsek za srpsku književnost: mr Pek Čongpil
                                  mr Sonja Kapetanov
                                  mr Sanja Paripović
                                  mr Ivana Ikonić
                                  mr Vasilije Milnović
                                  mr Jelena Panić
                                  mr Milica Mirković

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu
doktorskih disertacija

- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Jagoda Topalov, tema: Metacognition and cognitive strtegies in reading comprehension at the university level (Metakognicija i kognitivne strategije u razumevanju pročitanog teksta na nivou univerzitetske nastave), Komisija: dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za istoriju: Kandidat: mr Zoltan Čemere, tema: Odbrambena utvrđenja kasteli u Banatu od kraja X do početka XVI veka, Komisija: dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijavistika, mentor, dr Vesna Manojlović Nikolić, docent za užu naučnu oblast Arheologija i dr Jelena Mrgić, docent za užu naučnu oblast Medijavistika sa Filozofskkog fakulteta u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Dejan Jakšić, tema: Ktitorstvo vlastele u srednjovekovnoj Srbiji i okolnim zemljama, Komisija: dr Nenad Lemajić red. prof. za užu naučnu oblast Medijavistika, mentor, dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijavistika i dr Đorđe Bubalo, docent za užu naučnu oblast Medijavistika sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Dragan Kurbalija, tema: Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici i prevencija, Komisija: dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragica Pavlović-Babić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                   Kandidat: mr Ksenija Kolundžija, tema: Struktura ličnosti, kognitivni stil, afektivna regulacija i demografske varijable kao prediktori agresivnog ponašanja kod počinilaca krivičnih dela, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Gordana Mišić-Pavlov, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                  Kandidat: mr Marijana Brkljač, tema: Testiranje Krejmerovog modela spremnosti da se traži profesionalna psihološka pomoć, Komisija: dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                  Kandidat: mr Alija Selimović, tema: Tipologija ispitanika u prostoru dimenzija ideološke orijentacije i osobina ličnosti, Komisija: dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dragan Popadić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Mirjana Beara, tema: Uloga primarne i sekundarne kontrole u procesu samoregulacije profesionalnog razvoja nastavnika, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Svetlana Španović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.
                                  Kandidat: mr Dragica Višnjevac-Fink, tema: Psihološki, klinički i demografski prediktori psihosocijalne rehabilitacije hronično druševno obolelih osoba: kroskuluturalno poređenje, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                  Kandidat: mr Valentina Baić, tema: Efekti treninga u otkrivanju verbalnih i neverbalnih znakova laganja na uspešnost u procenjivanju istinitosti iskaza, Komisija: dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dobrivoje Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Valentina Šobot, tema: Uzrasne specifičnosti antisocijalnih osobina i ponašanja adolescenata, Komisija: dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                  Kandidat: mr Jelena Srdanović-Maraš, tema: Suicidalno ponašanje homoseksualno orijentisanih mladića, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                  Kandidat: mr Dženana Berberović, tema: Karakteristike i faktori seksualno kompulzivnog ponašanja mladih, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, i dr Dragan Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                  Kandidat: mr Bojana Bodroža, tema: Determinante iluzija samopoboljšanja u situacijama doživljenog neuspeha, Komisija: dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Goran Opačić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Sandra Čačić, tema: Iracionalna uverenja i regulacija emocija kod osoba sa nesigurnim stilovima afektivnog vezivanja, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, i dr Tatjana Stefanović-Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Nišu.
                                  Kandidat: mr Rade Damjanović, tema: Komorbiditet u okviru grupe poremećaja sa nasilničkim ponašanjem: jedan ili više poremećaja, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragan Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Katica Darmanović, tema: Tipologija i funkcija ženskih likova u epskim pesmama Vukove zbirke, Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Svetlana Tomin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slavica Garonja Radovanac, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.
                                   Kandidat: mr Svetlana Milašinović, tema: Romaneskni junak srpske moderne između individualizma i patrijahalnosti, Komisija: dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Mihajlo Pantić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Jelena Jovanović, tema: Pesništvo Lukijana Mušickog, Komisija: dr Sava Damjanov red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Radoslav Eraković, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost sa Filozofskog fakulteta u Nišu.
                                  Kandidat: mr Dragana Vujaković, tema: Ekspresionističko nasleđe u savremenom srpskom pesništvu, Komisija: dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti mentor, dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Jovan Delić, red. prof. za naučnu oblast Srpska književnost sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Boris Bulatović, tema: Ideološki aspekti u kritičkom i književno-istorijskom sagledavanju srpske književnosti u 20. veku, Komisija: dr Slobodan Vladušić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Dragan Bošković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.
                                  Kandidat: mr Ruža Knežević, tema: Jevrejski arhetip u prozi Aleksandra Tišme, Komisija: dr Olivera Radulović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Mihajlo Pantić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Suzana Jovanović, tema: Inovacije u nastavi na primerima pesnika moderne u srpskoj književnosti s početka dvadesetog veka, Komisija: dr Branka Jakšić-Provči, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Dragan Bošković vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.

7. Produženje roka za izradu doktorske disetacije
- Odsek za anglistiku: Mr Sanja Krimer-Gaborović moli Nastavno-naučno veće da joj odobri produženje roka za izradu doktorske disertacije za godinu dana (do juna 2011. godine), pod naslovom Sintaksička i tvorbena sintagmatika leksema kojima se imenuju boje u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup.

8. Mišljenje matičnog fakulteta o predloženoj temi doktorske disertacije iz interdisciplinarne oblasti Pedagogija i Mađarski jezik i književnost kandidata mr Marte Terteli-Telek, tema Razvijanje sposobnosti kreativnog čitanja različitih tipova tekstova u nastavi maternjeg jezika. (vidi prilog)

9. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
- Odsek za istoriju: Mara Šovljakov (magistar istorijskih nauka)
                            Dominik Deman (magistar istorijskih nauka)
- Odsek za pedagogiju: Marta Dedaj (magistar pedagoških nauka)
- Odsek za srpsku književnost: Slađana Vojnović (magistar književnih nauka)

10. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za psihologiju: Dijana Kopunović
                                  Sandra Pašćan
- Odsek za sociologiju: Marina Novakov
- Odsek za srpsku književnost: Ivana Knežević

11.Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Kandidat: Eva Nemet-Konc, tema: Polysemy in Verbs Expressing Animal Sounds in English and Hungarian: a Cognitive Linguistic Approach (Polisemija glagola koji izražavaju oglašavanje životinja u engleskom i mađarskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup), Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika sa Filološkog fakulteta u Beogradu i dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.
- Odsek za istoriju: Kandidat: Zoran Josić, tema: Čistilište svetog Patrika, Komisija: dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Radivoje Radić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika.
                                  Kandidat: Strahinja Radaković, tema: Istorijski okviri i uticaj na slikarstvo Save Šumanovića, Komisija : dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ljubodrag Dimić red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i dr Biljana Šimunović Bešlin vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Aleksandra Milunović-Petrović, tema: Vrhunska iskustva studenata muzike i psihologije, Komisija: dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Blanka Bogunović docent za užu naučnu oblast Psihologija sa Akademije umetnosti u Beogradu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Gordana Došenović, tema: Teba u Pindarovim odama i Ovidijevim metamorfozama, Komisija: dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Jovan Popov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa Filološkog fakulteta u Beogradu i dr Mladen Šukalo, vanred. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
                                   Kandidat: Marija Bjeljac, tema: Književno delo Stevana Lukovića, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Slobodan Peković, naučni savetnik sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
                                  Kandidat: Bojana Popović, tema: Antun Gustav Matoš u srpskoj književnosti, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ivana Živančević - Sekeruš, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Dragan Bošković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost 20. veka sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.
                                  Kandidat: Obrad Lukić, tema: Život i književno delo Miloša Vidakovića, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Borjanka Trajković, docent za uže naučne oblasti Bibliotečke nauke i Istorija srpske književnosti sa Pedagoškog fakulteta u Somboru.
- Odsek za filozofiju: Kandidat: Vladimir Palančanin, tema: Tragička katarza između misterijskog i estetskog iskustva, Komisija: dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor, dr Julijan Tamaš, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, i dr Radomir Videnović vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke sa Filozofskog fakulteta u Nišu.
- Odsek za hungarologiju: Kandidat: Izabela Takač, tema: Konfliktus és tragikum Arany János balladáiban (Konflikt i tragičnost u baladama Janoša Aranja), Komisija: dr Erika Bence, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Eva Hoža, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti i dr Ištvan Šiling, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika sa Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

12. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
- Odsek za filozofiju
: Kandidat: Ivan Vojnović

13. Zamena člana Saveta univerziteta
(umesto prof. dr Šandora Pala predlaže se prof. dr Vladislava Gordić-Petković)

14. Izmena studijskog programa Osnovnih akademskih studija Mađarskog jezika i književnosti

15. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugim fakultetima u letnjem semestru školske 2009/10. godine
- Odsek za pedagogiju
: Molba doc. dr Jovane Milutinović za rad na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu u letnjem semestru 2009/10 godine radi izvođenja nastave iz predmeta Pedagogija.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molba doc. dr Gordane Dragin za rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u letnjem semestru 2009/10. radi izvođenja nastave iz predmeta Opšta dijalektologija.

16. Saglasnosti
- Odsek za anglistiku: Molba za odobrenje učešća Odseka za anglistiku na projektu »English Profile».
                                   Molba Odseka za anglistiku da Nastavno-naučno veće da saglasnost Vesni Lazović za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu AP Vojvodine za sufinansiranje objavljivanja magistarske teze.
- Odsek za pedagogiju: Molba Odseka za pedagogiju da Nastavno-naučno veće podrži publikovanje monografije prof. dr Milice Andevski i dr Jasmine Arsenijević pod naslovom «Menadžment obrazovanja za društvo koje uči». Fakultet neće snositi troškove štampanja ove monografije
- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izvođenje eksperimentalne studije doc. dr Dušici Filipović-Đurđević u saradnji sa Univerzitetom Kornel, SAD.
                                   Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Mariji Zotović za učešće na konkursu za projekat « Učestalost i činioci rizičnog ponašanja kod mladih» koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Izvršnog veća Vojvodine.
                                  Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Sunčici Zdravković za učešće u TEMPUS projektu pod naslovim « Vizuelna matematika».
                                  Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za partnerstvo na TEMPUS projektu sa Filozofskim fakultetom u Beogradu pod nazivom «Razvoj kompetencija i instrumenata za psihološku procenu u obrazovnim kontekstima».
- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje skupa Jornadas de Metodologia y Didaktica de Langua Espaňola u saradnji sa centrom Servantes iz Beograda. u periodu od 6. do 7. jula 2010. godine.

17. Inicijativa Odseka za hungarologiju za izbor dopisnog člana VANU
(Odsek predlaže prof. dr Janoša Banjaia)

18. Odsustva
- Odsek za istoriju: Molba doc. dr Momira Samardžića za plaćeno odsustvo u periodu od 18. do 26.marta 2010. godine radi boravka u Briselu na završnoj konferenciji FP 6 projekta CLIOHRES: net.
U navedenom periodu biće obezbećena adekvatna zamena na Odseku.
- Odsek za psihologiju: Molba prof. dr Petra Milina za plaćeno odsustvo u periodu od 22. marta do 5. aprila 2010. godine, kao i od 19. septembra do 2. oktobra 2010. godine, radi boravka u Finskoj, na Odseku za psihologiju Univerziteta u Turku.
U navedenom periodu biće obezbećena adekvatna zamena na Odseku.
                                Molba mr Vladimira Mihića za plaćeno odsustvo u periodu od 10. maja od 10. juna 2010. godine radi posete Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kada će održati nekoliko predavanja njihovim studentima i biti učesnik na naučnom skupu u Zadru na kojem će biti predstavljeni rezultati republičkog projekta « Psihološki aspekti društva u tranziciji».
U navedenom periodu biće obezbećena adekvatna zamena na Odseku.
- Odsek za slavistiku: Molba doc. dr Dojčila Vojvodića za plaćeno odsustvo u periodu od 18. do 25. marta 2010. godine radi učešća na IV međunarodnom kongresu istraživača ruskog jezika « Ruski jezik: istorijska sudbina i savremeno stanje « koji će se održati na Filološkom fakultetu u Moskvi Državnog univerziteta «M.V. Lomonosov.»
- Odsek za srpsku književnost: Molba prof. dr Save Damjanova za plaćeno odsustvo u periodu od 24. marta do 11. aprila 2010. godine radi održavanja ciklusa predavanja o srpskoj književnosti, na poziv Univerziteta u Torinu i Univerziteta u Veneciji.
U navedenom periodu biće obezbećena adekvatna zamena na Odseku.

19. Gostovanja
- Odsek za germanistiku: Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću za odobrenje gostovanja dr Hans-Peter Švandera i Brigit Kindler u okviru saradnje Odseka i Pedagoškog fakulteta u Frajburgu u periodu od 2. do 16. marta 2010. godine.
Navedeni profesori odžaće ukupno 12 časova studentima na temu književnost Vajmarske republike.
Studentkinje Brita Weinberger Sandra Ristić obavljaće praktikum na Odseku za germanistiku u periodu od 2. do 30. marta 2010. godine.
- Odsek za srpsku književnost: Molba prof. dr Ljiljane Pešikan Ljuštanović za poziv gostiju pisaca: Mirjane Novaković, Zorana Živkovića, Uroša Petrovića i Đorđa Pisarevića na kurs Savremena srpska fantastika.
- Odsek za hungarologiju: Molba Odseka za gostovanje prof. dr Gabora Šejna, prof. dr Mihalja Balaža i prof. dr Geze Balaža, pisaca Endre Kukoreli, Lasla Darvaša i mladih mađarskih pisaca čija imena će naknadno biti dostavljena.
Profesori i pisci će držati predavanje studentima Odseka i ostalim zainteresovanim studentima fakulteta u periodu od 24. februara do kraja maja 2010. godine.

20. Pokretanje časopisa koji bi nosio naziv Zbornik Filozofskog fakulteta za jezike i književnosti

21. R a z n o

 

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.
Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu