Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
10. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 10. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 13.11.2009. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
Odsek za germanistiku:
mr Nikolina Zobenica
Odsek za istoriju:
mr Tibor Pal

Odsek za pedagogiju:
mr Nikoleta Gutvajn
mr Ruženka Šimonji-Černak
Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
mr Dušanka Vujović
Odsek za hungarologiju:
mr Eleonora Kovač-Rac

4. Imenovanje Komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Mirjana Nikolić, tema: Trajnost efekata predškolskog uvežbavanja sintaksičke svesti u toku razredne nastave, Komisija: dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Živka Krnjaja, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet u Beogradu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Milena Stojanović, tema: Žanrovska prožimanja u savremenoj srpskoj drami, Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Vesna Krčmar, docent za užu naučnu oblast Kulturno-istorijske nauke, Akademija umetnosti u Novom Sadu.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
Odsek za anglistiku: mr Bojana Vujin
                              mr Mirko Bogdanović
Odsek za romanistiku: mr Marina Sudar
Odsek za srpsku književnost: mr Nadija Rebronja
                                          mr Branislava Šušić

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Vera Savić, tema: Teškoće u čitanju na engleskom kao stranom jeziku, Komisija: dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Maja Marković, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika-engleski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.

- Odsek za germanistiku: Kandidat: mr Sanja Ninković, tema: Euphemismen und Tabu-Wörter in deutschen und österreichischen Zeitungen und Zeitschriften (Eufemizmi i tabu-reči u nemačkim i austrijskim novinama i časopisima) Komisija: dr Ištvan Bogner, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, mentor, dr Margita Šnel-Živanović, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika i dr Smilja Srdić, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet u Beogradu.

- Odsek za istoriju: Kandidat: mr Nebojša Petrović, tema: Promene društvenih odnosa u poljoprivredi Vojvodine i njen razvoj 1950-1957. Komisija: dr Slobodan Bjelica, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Gordana Krivokapić-Jović, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu.
                               Kandidat: mr Aleksandar Savić, tema: Društveno-ekonomski razvoj i promene u Užičkom okrugu 1947-1963., Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Momčilo Mitrović, naučni savetnik, za užu naučnu oblast Istorija savremenog doba, Institut za savremenu istoriju u Beogradu.
                               Kandidat: dr Dragan Petrović, tema: Jugoslovenska politička javnost i SSSR 1922-1941., Komisija: dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ljubodrag Dimić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet u Beogradu i dr Mira Radojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija savremenog doba Filozofski fakultet u Beogradu.

- Odsek za pedagogiju: Kandidat: mr Jelena Stanišić, tema: Evaluacija korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u obradi sadržaja ekološkog obrazovanja, Komisija: dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Tomka Miljanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Metodika nastave biologije, ekologije i zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i dr Grozdanka Gojkov, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogradu.

- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Sanja Vuletić, tema: Komparativna analiza sociolingvističkih termina u engleskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Žarko Bošnjaković vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, komentor i dr Vesna Polovina, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu.

- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Jelena Panić: tema: Erotsko u romanima Miloša Crnjanskog, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Radivoje Mikić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                               Kandidat: mr Milica Mirković, tema: Vinaverovo shvatanje tradicije, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Milivoje Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Mihajlo Pantić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                               Kandidat: Ljiljana Vico, tema: Književno stvaralaštvo Milana Savića, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Dušan Ivanić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                               Kandidat: mr Dragana Litiričin-Dunić, tema: Književno-kritički pogledi Petra Džadžića, Komisija: dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Dragan Bošković, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost 20. veka, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.

7. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarskih teza
- Odsek za psihologiju: Valentina Šobot (magistar psiholoških nauka)
                                  Jelena Srdanović (magistar psiholoških nauka)
                                  Jelena Matanović (magistar psiholoških nauka)
- Odsek za sociologiju: Jasminka Dulić (magistar socioloških nauka)
- Odsek za srpsku književnost: Ivana Ikonić (magistar književnih nauka)
                                  Suzana Jovanović (magistar književnih nauka)
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Zoran Simić (magistar filoloških nauka)
                                  Anita Babić (magistar filoloških nauka)
                                  Brankica Drašković (magistar lingvističkih nauka)

8. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Jagoda Topalov
                                  Viktorija Krombholc
- Odsek za istoriju: Gordana Petković
- Odsek za psihologiju: Rade Damjanović
- Odsek za rumunistiku: Rodika Ursulesku-Miličić
- Odsek za slovakistiku: Marina Šimak-Spevak
- Odsek za sociologiju: Branislav Filipović
- Odsek za srpsku književnost: Jelena Jovanović
                                  Svetlana Milašinović

9. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Kandidat: Ana Sentov, tema: Ženski likovi u Šekspirovim tragedijama: tradicionalno i individualno, Komisija: dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Aleksandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast Engleska književnost, Filološki fakultet u Beogradu i dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost.

- Odsek za istoriju: Kandidat: Mara Šovljanski, tema: Kolonizacija Srba iz Bosne i Hercegovine u Južnu Bačku posle Prvog i Drugog svetskog rata - uporedna analiza- Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, i dr Dušica Bojić, naučni saradnik, za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Muzej grada Beograda u Beogradu.

- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Boris Bulatović, tema: Kritičko-esejističko delo Miroslava Egerića, Komisija: dr Gojko Tešć, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Radivoje Mikić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti tema i kandidata za izradu magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Bojana Šobot
- Odsek za istoriju: Zoran Josić

11. Izmena studijskog programa osnovnih akademskih studija psihologije

12. Izmena studijskog programa diplomskih akademskih studija master psihologije

13. Saglasnost za angažovanje nastavnika sa drugih Fakulteta radi izvođenja nastave na doktorskim studijama Metodike nastave u šk. 2009/10. godini
- Kordinator doktorskih studija metodike nastave moli Nastavno-naučno veće da da saglasnost za angažovanje mr Emilije Stanković, vanred. prof. za izvođenje nastave iz predmeta Metodika nastave muzičke kulture, Akademija umetnosti u Novom Sadu (3 studenta).
-
Kordinator doktorskih studija metodike nastave moli Nastavno-naučno veće da da saglasnost za angažovanje prof. dr Branka Krsmanovića, za izvođenje nastave iz predmeta Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet sporta i fizičke kulture u Novom Sadu (1 student).

14. Saglasnost za angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta za rad u šk. 2009/10. godini
- Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje prof. dr Aleksandre Doronjski, sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta Mediji i medicinska etika (1+2) u letnjem semestru šk. 2009/10. godine.

15. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugom fakultetu u šk. 2009/10. godini
- Odsek za anglistiku: Molba dr Maje Marković, docenta da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, radi izvođenja nastave i ispita iz predmeta Engleski jezik 3 i Engleski jezik tokom šk. 2009/10. godine.
- Odsek za germanistiku: Molba Roberta Kovača, lektora da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu za izvođenje vežbi do 1/3 radnog vremena iz predmeta Nemački jezik.

16. Saglasnosti
- Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije za odobrenje štampanja Zbornika radova sa projekta Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju.

17. Ekvivalencija nastavnih planova
- Odsek za slavistiku:
Molba Odseka za slavistiku da Nastavno-naučno veće usvoji predloženu ekvivalenciju nastavnih planova iz 1996. godine (ponovljeno 2001.) i 2008/2009. godine (akreditovani).

18. Priznavanje ispita ostvarenih u okviru CEEPUS programa
Odsek za hungarologiju

19. Predlozi za dodelu zvanja profesora emeritusa
Prof. dr Svenka Savić
Prof. dr Slavko Gordić

20. Imenovanje člana redakcije Godišnjaka Filozofskog fakulteta
- Odsek za sociologiju: Odsek za sociologiju predlaže prof. dr Dušana Marinkovića za člana redakcije Godišnjaka umesto doc. dr Srđana Šljukića.

21. Izbor članova Saveta Fakulteta

22. Imenovanje člana Saveta Univerziteta

23. Saradnja sa mađarskom Akademijom nauka za period 2010-2012. godine

24. Predlog članova komisija za polaganje ispita za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

25. Odsustva
- Odsek za srpsku književnost: Molba prof. dr Zoje Karanović da joj Nastavno-naučno veće odobri plaćeno odsustvo u periodu od 11. februara do 11. maja 2010. godine radi završetka knjige koju priprema.
                                  
Molba prof. dr Save Damjanova da Nastavno-naučno veće odobri plaćeno odsustvo u periodu od 18. do 30. novembra 2009. godine radi učešća na Međunarodnom simpozijumu na Univerzitetu u Vroclavu (Poljska), i održavanja niza predavanja na Univezitetu u Katovicama, Krakovu i Varšavi.
Časovi će biti nadoknađeni u decembru, a nevembarski apsolventski rok održaće doc. dr Radoslav Eraković.

26. Gostovanja
- Odsek za slavistiku: Odsek za slavistiku moli Nastavno-naučno veće da odobri gostovanje Janje Urbas specijaliste za Metodiku nastave ruskog jezika sa Univerziteta u Ljubljani tokom meseca decembra 2009. godine.

27. Izveštaj o učestvovanju na naučnim skupovima doc. dr Marije Stefanović

27a. Izveštaj o korišćenju plaćenog odsustva prof. dr Bogdana Kosanovića.

28. Razno
- Odsek za germanistiku: Obaveštenje da su sledeći studenti Odseka za germanistiku dobili jednosemestralne stipendije za boravak na univerzitetima u Nemačkoj:
1. Ivana Hostnik (studentkinja 3. godine – Pedagoški fakultet, Frajburg)
2. Marta Koso (studentkinja 3. godine – Pedagoški fakultet, Frajburg)
3. Nada Injac (apsolventkinja – Pedagoški fakultet, Ludvigsburg)
4. Vanja Brcan (studentkinja 3. godine – DAAD stipendija, Univerzitet u Jeni)
5. Aleksadar Cvetićanin (student 3. godine – DAAD stipendija, Univerzitet u Jeni).

Materijal za sednicu u elektronskom obliku nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu