Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Razmena zaposlenih
   Mobilnost i stipendije
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Razmena studenata >
Razmena studenata - odlazeći studenti

Prijavljujete se za razmenu?
Pogledajte ovde!

Dobili ste boravak u inostranstvu kao student na razmeni? Čestitamo!
Pogledajte ovde!

Verovatno ste stipendiju dobili u okviru nekog od postojećih programa za razmenu koji su aktivni na našem Univerzitetu, kao što su Erasmus +, Campus Europae, CEEPUS, ali je moguće i da u inostranstvo odlazite kao FREEMOVER, odnosno student koji odlazi individualno, a ne preko nekog programa. U svakom slučaju, potrebno je da ispoštujete procedure koje zahteva vaš program razmene, ali i Univerzitet na koji odlazite na razmenu.
Svakako i na Filozofskom fakultetu morate ispoštovati određenu proceduru, kako bismo što jednostavnije evidentirali studente koji idu na razmenu i omogućili im priznavanje ispita nakon povratka na Fakultet.

PRE ODLASKA NA RAZMENU

1. Dogovor sa akademskim koordinatorom

Razmena podrazumeva da ćete u inostranstvu položiti određene predmete koji će vam po povratku biti priznati. Svoje studije zatim nastavljate i završavate na Filozofskom fakultetu. Predmete ne birate sami, već ih birate u dogovoru sa akademskim koordinatorom za razmenu na vašem odseku. Pre odabira predmeta, akademskom koordionatoru (po potrebi, i na zahtev) dostavljate Uverenje o položenim ispitima na Filozofskom fakultetu i nastavni plan i program predmeta koje želite da slušate u inostranstvu kako bi mogli da se dogovorite oko izbora predmeta.

2. Ugovor o učenju

 1. program Erazmus+
  U dogovoru sa akademskim koordinatorom sastavljate Ugovor o učenju (Learning Agreement). Ovaj ugovor omogućava priznavanje ispita nakon povratka sa razmene. Ugovor treba da sadrži sve predmete koje želite da polažete na univerzitetu na kome ćete boraviti, kao i odgovarajuće ekvivalente na našem Fakultetu. Ukoliko se dogodi da biste želeli da slušate i polažete predmet koji nije moguće priznati u zamenu za neki predmet u okviru studijskog programa na našem Fakultetu, svakako je potrebno da ga navedete u Ugovoru. Svi predmeti koje budete položili na univerzitetu u inostranstvu tokom razmene, biće uneti u vaš dodatak diplomi. Ugovor čuvate do povratka sa razmene.

b. ostali programi i individualne razmene

 • U dogovoru sa akademskim koordinatorom sastavljate Ugovor o učenju (Learning Agreement). Ovaj ugovor omogućava priznavanje ispita nakon povratka sa razmene. Ugovor treba da sadrži sve predmete koje želite da polažete na univerzitetu na kome ćete boraviti, kao i odgovarajuće ekvivalente na našem Fakultetu. U koloni Kurs priznat u celosti ili delimično, akademski koordinator upisuje u celosti (ukoliko se ispit u potpunosti priznaje) ili delimično (ukoliko se priznaju samo delovi ispita, predispitne obaveze i sl.) i svojim potpisom garantuje da će predmet (ukoliko se nalazi u Uverenju o položenim ispitima univerziteta u inostranstvu) biti priznat u zamenu za predmet na našem Fakultetu. Ukoliko se dogodi da biste želeli da slušate i polažete predmet koji nije moguće priznati u zamenu za neki predmet u okviru studijskog programa na našem Fakultetu, svakako je potrebno da ga navedete u Ugovoru, ali u tom slučaju se unosi znak /. Svi predmeti koje budete položili na univerzitetu u inostranstvu tokom razmene, biće uneti u vaš dodatak diplomi.
 • Ukoliko tokom razmene dođe do promene predmeta koje ste odabrali i polagali, potrebno je da sastavite nov Ugovor o učenju, gde će biti navedeni svi predmeti koje ste položili na univerzitetu u inostranstvu i koji ćete po povratku predati kod svog referenta.
 • Ovaj Ugovor o učenju je dokument koji je obavezan za priznavanje i evidentiranje ispita na Filozofskom fakultetu. U svakom slučaju, potrebno je ispoštovati procedure samog programa za razmenu.
 • Nakon potpisivanja Ugovora od strane vas kao studenta i akademskog koordinatora, Ugovor dostavljate Kancelariji za međunarodnu saradnju, u kancelariju M7, kako bi ugovor bio potpisan i od strane dekana Fakulteta. Ugovor čuvate do povratka sa razmene.

3. Formular za studente na razmeni

 1. program Erazmus+
  Osim Ugovora, a za potrebe evidentiranja studenata na razmeni, morate popuniti Formular za studente na razmeni preko programa Erazmus+ i poslati ga mejlom na adresu Kancelarije za međunarodnu saradnju na FF, erasmus@ff.uns.ac.rs  i na adresu Kancelarije za međunarodnu saradnju na UNS, erasmusmobility@uns.ac.rs.
 2. ostali programi i individualne razmene
  Osim Ugovora, a za potrebe evidentiranja studenata na razmeni, morate popuniti i Formular za studente na razmeni i poslati ga mejlom na adresu Kancelarije za međunarodnu saradnju, international@ff.uns.ac.rs.


4. Regulisanje statusa studenta

Studenti koji odlaze na razmenu ne gube status studenta za vreme razmene i ne zamrzavanju akademsku godinu. Ipak, pre odlaska na razmenu, neophodno je da regulišete svoj status u studentskoj službi. To znači da treba redovno da upišete godinu (ukoliko možete, dođite lično, ali može doći i neko umesto vas), a kasnije i overite semestar eletronskim putem kako biste zadržali aktivan status studenta i birate izborne predmete ukoliko je to potrebno.

PO POVRATKU SA RAZMENE

Dobrodošli kući!
Pogledajte ovde!

Po povratku sa razmene potrebno je proći kroz ustaljenu proceduru priznavanja položenih ispita tokom razmene. U tu svrhu, svom referentu u studentskoj službi treba da predate sledeće dokumente:

 1. Kopiju uverenja o položenim ispitima na originalnom jeziku;
 2. Uverenje o položenim ispitima prevedeno kod sudskog tumača;
 3. Ugovor o učenju sa potpisom i pečatom.

DODATNO za program Erazmus+ potrebno je predati i kopiju potpisanog dokumenta Grant Agreement. Po povratku sa razmene, potrebno je popuniti kratak upitnik o mobilnosti od Evropske komisije koji ćete dobiti putem imejla. NAPOMENA: Vrlo je važno popuniti ovaj upitnik, jer postoji mogućnost da vam mobilnost ne bude registrovana, te da ćete morati da vratite stipendiju. 

Nakon što vam ispiti položeni tokom razmene budu priznati, oni će automatski biti vidljivi u vašem studentskom dosijeu i na uverenju o položenim ispitima. Predmete položene tokom razmene NIJE POTREBNO upisivati u indeks.

NAPOMENA: Ukoliko se ova procedura ne ispoštuje može postojati mogućnost da predmeti neće biti registrovani na Fakultetu i da neće biti uneti u dodatak diplomi.

PRENOS OCENA
Prema odluci Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta donetoj na sednici održanoj 18. marta 2016. godine, priznavanje ocena se vrši prema Praviliniku o mobilnosti i akademskom priznavanju perioda mobilnosti.

Često postavljana pitanja

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu