Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Razmena zaposlenih
   Mobilnost i stipendije
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Razmena studenata >
Razmena studenata - odlazeći studenti

PRE ODLASKA NA RAZMENU

1. Dogovor sa akademskim koordinatorom

Razmena podrazumeva da ćete u inostranstvu položiti određene predmete koji će vam po povratku biti priznati. Svoje studije zatim nastavljate i završavate na Filozofskom fakultetu. Predmete ne birate sami, već ih birate u dogovoru sa akademskim koordinatorom za razmenu na vašem odseku. Pre odabira predmeta, akademskom koordionatoru (po potrebi, i na zahtev) dostavljate Uverenje o položenim ispitima na Filozofskom fakultetu i nastavni plan i program predmeta koje želite da slušate u inostranstvu kako bi mogli da se dogovorite oko izbora predmeta.

2. Ugovor o učenju

 1. program Erazmus+
  U dogovoru sa akademskim koordinatorom sastavljate Ugovor o učenju (Learning Agreement). Ovaj ugovor omogućava priznavanje ispita nakon povratka sa razmene. Ugovor treba da sadrži sve predmete koje želite da polažete na univerzitetu na kome ćete boraviti, kao i odgovarajuće ekvivalente na našem Fakultetu. Ukoliko se dogodi da biste želeli da slušate i polažete predmet koji nije moguće priznati u zamenu za neki predmet u okviru studijskog programa na našem Fakultetu, svakako je potrebno da ga navedete u Ugovoru. Svi predmeti koje budete položili na univerzitetu u inostranstvu tokom razmene, biće uneti u vaš dodatak diplomi. Ugovor čuvate do povratka sa razmene.

b. ostali programi i individualne razmene

 • U dogovoru sa akademskim koordinatorom sastavljate Ugovor o učenju (Learning Agreement). Ovaj ugovor omogućava priznavanje ispita nakon povratka sa razmene. Ugovor treba da sadrži sve predmete koje želite da polažete na univerzitetu na kome ćete boraviti, kao i odgovarajuće ekvivalente na našem Fakultetu. U koloni Kurs priznat u celosti ili delimično, akademski koordinator upisuje u celosti (ukoliko se ispit u potpunosti priznaje) ili delimično (ukoliko se priznaju samo delovi ispita, predispitne obaveze i sl.) i svojim potpisom garantuje da će predmet (ukoliko se nalazi u Uverenju o položenim ispitima univerziteta u inostranstvu) biti priznat u zamenu za predmet na našem Fakultetu. Ukoliko se dogodi da biste želeli da slušate i polažete predmet koji nije moguće priznati u zamenu za neki predmet u okviru studijskog programa na našem Fakultetu, svakako je potrebno da ga navedete u Ugovoru, ali u tom slučaju se unosi znak /. Svi predmeti koje budete položili na univerzitetu u inostranstvu tokom razmene, biće uneti u vaš dodatak diplomi.
 • Ukoliko tokom razmene dođe do promene predmeta koje ste odabrali i polagali, potrebno je da sastavite nov Ugovor o učenju, gde će biti navedeni svi predmeti koje ste položili na univerzitetu u inostranstvu i koji ćete po povratku predati kod svog referenta.
 • Ovaj Ugovor o učenju je dokument koji je obavezan za priznavanje i evidentiranje ispita na Filozofskom fakultetu. U svakom slučaju, potrebno je ispoštovati procedure samog programa za razmenu.
 • Nakon potpisivanja Ugovora od strane vas kao studenta i akademskog koordinatora, Ugovor dostavljate Kancelariji za međunarodnu saradnju, u kancelariju M7, kako bi ugovor bio potpisan i od strane dekana Fakulteta. Ugovor čuvate do povratka sa razmene.

3. Formular za studente na razmeni

 1. program Erazmus+
  Osim Ugovora, a za potrebe evidentiranja studenata na razmeni, morate popuniti Formular za studente na razmeni preko programa Erazmus+ i poslati ga mejlom na adresu Kancelarije za međunarodnu saradnju na FF, erasmus@ff.uns.ac.rs.
 2. ostali programi i individualne razmene
  Osim Ugovora, a za potrebe evidentiranja studenata na razmeni, morate popuniti i Formular za studente na razmeni i poslati ga mejlom na adresu Kancelarije za međunarodnu saradnju, international@ff.uns.ac.rs.


4. Regulisanje statusa studenta

Studenti koji odlaze na razmenu ne gube status studenta za vreme razmene i ne zamrzavanju akademsku godinu. Ipak, pre odlaska na razmenu, neophodno je da regulišete svoj status u studentskoj službi. To znači da treba redovno da upišete godinu (ukoliko možete, dođite lično, ali može doći i neko umesto vas), a kasnije i overite semestar eletronskim putem kako biste zadržali aktivan status studenta i birate izborne predmete ukoliko je to potrebno.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu